Więzienie się rozrasta

Włodawski Zakład Karny czeka rozbudowa. Za 18 mln zł powstanie nowy pawilon, w którym miejsce znajdzie się dla ponad 250 osadzonych, boisko, pola spacerowe, czy garaże. Inwestycja ma zostać ukończona w październiku 2021 roku.

– 21 listopada pomiędzy Zakładem Karnym we Włodawie reprezentowanym przez dyrektora ppłk. Jacka Sankowskiego, a Krystianem Wosiem oraz Pawłem Stochmalem – prezesem i wiceprezesem zarządu firmy budowlano-inżynieryjnej TEXOM Sp. z o.o. w Krakowie – zawarto umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie” – informuje ppor. Daniel Pręciuk z Zakładu Karnego we Włodawie.

– Inwestycja przewiduje m.in. budowę pawilonu mieszkalnego o powierzchni 950 metrów kwadratowych oraz budowę 10 pól spacerowych, boiska trawiastego, budynku garażowego i wiaty śmietnikowej. Środki na realizacje umowy pochodzić będą z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 18 mln zł.

Pojemność pawilonu przewidziano na 258 nowych miejsc zakwaterowania dla osadzonych. Inwestycja powstanie na dotychczasowym terenie zakładu w niedalekim sąsiedztwie budynku administracyjnego. Dzięki rozbudowie tutejszej jednostki i zapotrzebowaniem na nowe miejsca pracy zyska również miasto Włodawa, poprzez wymierne zmniejszenie wskaźnika bezrobocia – dodaje Pręciuk. (b)