Więźniowie na rzecz przyrody

Nabiera tempa współpraca na linii Zakład Karny i Nadleśnictwo Włodawa. W środę (31 sierpnia) ppłk Jacek Sankowski, dyrektor więzienia, przekazał leśnikom kolejne budki lęgowe dla ptaków wykonane przez osadzonych w warsztatach jednostki.

– 180 budek lęgowych zostało wykonanych z materiału przekazanego przez Nadleśnictwo Włodawa przez osadzonych pod nadzorem funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Włodawie – mówi por. Daniel Pręciuk. – Przekazanie odbyło się już po raz drugi. Pierwsze budki trafiły do nadleśnictwa w maju.

Realizacja projektu była możliwa dzięki porozumieniu, które zostało zawarte pomiędzy Zakładem Karnym we Włodawie a Nadleśnictwem w dniu 12 marca br. Głównym jego celem jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw.

Zaangażowanie się w realizację przedsięwzięcia dało osadzonym możliwość udziału w projekcie ekologicznym. Przez działania tego typu osadzeni kształtują swoje postawy, pogłębiają zainteresowania i uczą nowych umiejętności. To ważne czynniki w procesie resocjalizacji – mówi Pręciuk. (b)