Wizja jest, czas na ciężką pracę

(22 listopada) W Sali OSP w Urszulinie odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin. W posiedzeniu uczestniczyło 14 nowo wybranych radnych, wójt, sołtysi oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Urszulin.

Sesję otworzył radny senior Wiesław Szynkora. Na początku obrad przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Janina Kaczanowska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, po czym każdy z nich złożył ślubowanie. W skład rady weszli: Waldemar Czajkowski, Anna Gierlińska, Monika Gnyp, Wojciech Gorajski, Kamila Grzywaczewska, Jan Hodun, Andrzej Jung, Piotr Kamela, Mieczysław Łapiński, Iwona Łoś, Anna Szymańska, Wiesław Szynkora, Mariola Szysz, Iwona Tchórz oraz Dariusz Warchał.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej, przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy. W wyniku głosowania przewodniczącym został Piotr Kamela, a jego zastępcą Andrzej Jung. Po złożeniu ślubowania wójt Tomasz Antoniuk pogratulował nowym samorządowcom.

– Ten wybór jest wyrazem uznania za waszą dotychczasową społeczną pracę i kredytem zaufania na całą obecną kadencję. Rozwój naszej gminy oparty jest o wizję, która będzie skutecznie realizowana od początku kadencji, a jej wynik zależy od ciężkiej pracy nas wszystkich – mówił Antoniuk. (bm)