Włodawa rekomendowana żydowskiej młodzieży

Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie, fot. Muzeum

Włodawskie muzeum – Zespół Synagogalny znalazło się na wąskiej liście 9 polskich muzeów oficjalnie rekomendowanych przez ministra kultury do wizytowania przez zorganizowane grupy młodzieży z Izraela.

Podpisana 22 marca 2023 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży MKiDN zawiera załącznik z sugestią Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by w ramach przygotowań do wdrożenia porozumienia wskazane byłoby odwiedzanie przez młodzież nie tylko miejsc Holokaustu (hitlerowskie obozy zagłady), ale i umożliwienia młodzieży poznania historii obu narodów, w tym historii Holokaustu i innych zbrodni II wojny światowej. Wizyty studyjne mają obejmować także miejsca związane z wielowiekowym polsko-żydowskim dziedzictwem oraz historią i kulturą Polski i Izraela. Dlatego też sformułowano listę rekomendowanych do takich wizyt instytucji kultury. Pełna lista tych muzeów liczy dziewięć placówek: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Wsi Kieleckiej, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum Krakowa oraz Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie.

Muzea te zobowiązane są do zapewnienia opieki przewodnicko- edukatorskiej. Oznacza to, że instytucje kultury odwiedzane przez zorganizowane na podstawie ww. Umowy grupy młodzieży izraelskiej, powinny mieć w swojej puli przewodników władających językiem angielskim, hebrajskim lub arabskim, którzy będą przydzielani do grup w ramach wykupienia przez nie wstępu z usługą przewodnicką.

– Cieszy mnie bardzo to wyróżnienie – mówi starosta Andrzej Romańczuk – zwłaszcza, że znaleźliśmy się w gronie najważniejszych muzeów w Polsce. Ta rekomendacja świadczy o sile naszego muzeum i jego znaczeniu nie tylko dla turystów z Izraela, również dla wszystkich turystów z kraju i zagranicy. (pk, fot. Muzeum)