Włodawski Zakład Karny wyróżniony i nagrodzony

(15 stycznia) Wizytę w Zakładzie Karnym we Włodawie złożył wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Podczas spotkania funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Lublinie oraz ZK we Włodawie odebrali z rąk ministra listy gratulacyjne za zwycięskie programy resocjalizacyjne w ogłoszonym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w V Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Osób Pozbawionych Wolności.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: płk Cyprian Bas – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, płk Jacek Sankowski – dyrektor ZK we Włodawie, ppor. Artur Bartkowiak – specjalista Biura Penitencjarnego CZSW oraz starosta włodawski Andrzej Romańczuk.

Podczas spotkania minister złożył podziękowania i gratulacje funkcjonariuszom za prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne. Zaznaczył, iż jedną z form oddziaływań na osadzonych jest właśnie realizacja programów resocjalizacji. Zaproponowane w zwycięskich programach podejście zarówno teoretyczne, jak i walory praktyczne są cennym doświadczeniem naukowym i praktycznym w zakresie wyznaczania celów, stosowania metod i możliwych do osiągnięcia rezultatów w pracy resocjalizacyjnej.

M. Romanowski zaznaczył, że głównym celem wyróżnionych programów jest kształtowanie postaw obywatelskich, odpowiedzialności za państwo, a także ochrona polskiego munduru. Podkreślił również szczególne zaangażowanie funkcjonariuszy okręgu lubelskiego w realizację programów resocjalizacyjnych, a także w realizację programu „Praca dla więźniów”.  (pk)