Wsparcie dla tytanów nauki

39 najzdolniejszych studentów i doktorantów UMCS otrzymało 6 grudnia z rąk rektora, prof. Stanisława Michałowskiego i prorektor ds. studenckich prof. Urszuli Bobryk listy gratulacyjne informujące o przyznaniu stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni.


Od roku akademickiego 2016/2017 na UMCS funkcjonuje tzw. Własny Fundusz Stypendialny. Jest to forma dodatkowego wsparcia dla najlepszych studentów i doktorantów wyróżniających się wynikami w nauce.

– W ramach tegorocznej puli o stypendia aplikowało 109 osób, spośród których nagrodzono 24 najlepszych studentów i 15 doktorantów UMCS. Otrzymali oni dofinansowanie w kwocie 4400 zł brutto wypłacane w dwóch transzach – w grudniu br. i w czerwcu 2020 r. – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Tegoroczna edycja nieznacznie różniła się od lat poprzednich, ponieważ zgodnie z art. 420 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studenci i doktoranci mogli rywalizować tylko w kategorii osiągnięć naukowych.

Stypendia przyznawane były oddzielnie studentom I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (za bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego lub bycie finalistką/laureatem olimpiad międzynarodowych i ogólnopolskich) oraz studentom pozostałych lat studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Tutaj liczyła się m.in. wysoka średnia, indywidualne osiągnięcia naukowe oraz udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki.

Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznawane były oddzielnie dla doktorantów I roku kształcenia (doktoranci szkół doktorskich) oraz doktorantów pozostałych lat studiów doktoranckich. MG