Wsparcie jest niezbędne

Najpierw pandemia, potem stan wyjątkowy, teraz strefa z zakazem przebywania – ograniczenia dotykające Włodawę najbardziej uderzyły w lokalny biznes. Niestety, o pakiety rządowego wsparcia może ubiegać się tylko bardzo wąska grupa przedsiębiorców, dlatego burmistrz Wiesław Muszyński zwrócił się do premiera o rozszerzenie tej pomocy na wszystkie przedsiębiorstwa, które poniosły straty w tym okresie.

We wrześniu ubiegłego roku wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej wprowadzono stan wyjątkowy. Miasto Włodawa, jako jedyny samorząd w województwie lubelskim, zostało nim objęte w całości. Obecnie obowiązuje tu czasowy zakaz przebywania. Ma to związek z napiętą sytuacją za naszą wschodnią granicą. Wprowadzone ograniczenia najbardziej odczuwają lokalni przedsiębiorcy.

– Na obszarze naszego miasta działalność gospodarczą prowadzi około 2000 przedsiębiorstw – mówi Wiesław Muszyński. – Są to rzemieślnicy, usługodawcy, rolnicy handlujący własnymi produktami, osoby prowadzące małe sklepy lub tradycyjni wytwórcy, osoby wykonujące wolne zawody, instytucje kultury, animatorzy i inni drobni przedsiębiorcy.

Obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 2021 r., o rekompensatę mogą się ubiegać tylko trzy grupy przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, w zakresie gastronomii, przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki oraz prowadzący działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego. Wsparcia, i to natychmiastowego, wymaga natomiast o wiele większa grupa firm, z których wielu jest już na skraju upadłości – zauważa włodarz miasta. Muszyński zwraca uwagę na konsekwencje ekonomiczne „zamknięcia” Włodawy. – Mali i średni przedsiębiorcy odgrywają istotną rolę w lokalnej gospodarce.

Tworzą bowiem znaczną część lokalnego PKB i zapewniają zatrudnienie istotnej części mieszkańców. Ich kłopoty rozpoczęły się wraz z pandemią COVID-19. Wtedy miasto wprowadziło między innymi zwolnienia z podatku od nieruchomości i innych opłat. W obliczu trwającej pandemii i czasowego zakazu przebywania na terenie Włodawy, wsparcie udzielane przez gminę jest jednak niewystarczające, a miasto ma ograniczone możliwości prawne i finansowe. Niższe dochody z PIT, CIT, najmu i dzierżawy sprawiają, że dalszy rozwój miasta może zostać znacznie spowolniony – uważa burmistrz.

Dlatego wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego list z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających wsparcie szerszego grona przedsiębiorców. – Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług i handlu powinni otrzymać rekompensaty. Dobrym rozwiązaniem byłoby objęcie wsparciem wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, u których wystąpi spadek dochodów na skutek ograniczeń wynikających ze stanu wyjątkowego na wzór tarcz antykryzysowych – proponuje Muszyński.

W liście burmistrz podziękował również rządowi za podjęte działania obronne na wschodniej granicy. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here