Wspólnie w sprawie drogi ekspresowej

Poseł z Krasnegostawu, burmistrz, starosta i wójt gminy Krasnystaw, podpisali się pod apelem w sprawie zmiany planowanego przebiegu drogi ekspresowej nr 17 przez powiat krasnostawski.

26 listopada do Mirosława Czecha, dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, wysłane zostało pismo, pod którym podpisali się: poseł Teresa Hałas, wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk oraz burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk. Petycja to niejako pokłosie poruszonego na łamach „Nowego Tygodnia” problemu z wyznaczonym, planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne przez teren powiatu krasnostawskiego.

– Inwestycja ta jest bardzo ważna, pozwoli na szybszą i bezpieczną komunikację, ale także przyczyni się do rozwoju naszego regionu – zgadzają się sygnatariusze listu. Poseł i samorządowcy podkreślają, że prowadzone przez lubelski oddział GDDKiA działania informacyjne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsięwzięcia: Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” na odcinku realizacyjnym nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” („Krasnystaw l”) wraz z węzłem – węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km, wzbudziły duże zainteresowanie, a zarazem zaniepokojenie mieszkańców terenów znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji. – Znajduje to odzwierciedlenie w petycjach i wnioskach kierowanych bezpośrednio do Państwa jak również sygnalizowane do parlamentarzystów oraz samorządów szczebla powiatowego i gminnego – czytamy w piśmie.

Petycja mieszkańców ul. Kłosowskiego w Krasnymstawie oraz mieszkańców Rońska z 18 listopada dotyczy planowanej lokalizacji węzła „Krasnystaw Południe” wraz ze zbiornikami wodnymi zlokalizowanymi na mapach GDDKiA od strony południowej drogi wojewódzkiej nr 842. – Projektowany węzeł z obiektami towarzyszącymi znajduje się na terenach zabudowanych, co powoduje sprzeciw i niepokój mieszkańców nieruchomości objętych planowaną inwestycją – piszą autorzy listu.

– W przekonaniu wnioskodawców nie istnieją żadne przeszkody, aby planowane prace wykonane zostały od strony północnej drogi wojewódzkiej nr 842, gdzie w przeważającej części znajdują się łąki i nieużytki rolne oraz na których znajduje się zdecydowanie mniej budynków niż po stronie południowej drogi wojewódzkiej nr 842 – czytamy.

Inny wniosek do projektu ekspresówki złożyli właściciele gospodarstw rolnych położonych na terenie miasta Krasnystaw i gminy Krasnystaw. Dotyczy on doprojektowania drogi dojazdowej łączącej „starodroże DK 17” (obecna obwodnica) z projektowaną drogą dojazdową oznaczoną symbolem „DD2”. – Obecnie proponowane rozwiązanie utrudnia dojazd wielu rolnikom do kluczowych dla rolnictwa zakładów: Cukrownia Krasnystaw, Elewarr, Agricola, Roltex. Droga dojazdowa będzie jedynym racjonalnym rozwiązaniem – argumentują poseł i samorządowcy. Do tematu będziemy wracać. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here