Współpraca nabiera tempa

Omówienie propozycji wspólnych działań miasta i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie było tematem spotkania burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego z rektorem prof. Radosławem Dobrowolskim. Efektem rozmów jest m.in. plan powołania we Włodawie filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS.

W piątek (13 stycznia) w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbyło się spotkanie władz miasta i uczelni. Wzięli w nim udział burmistrz Wiesław Muszyński, jego zastępca Wiesław Holaczuk, rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, kierownik UD UMCS Anna Bukowska, dyrektor Instytutu Historii prof. Dariusz Słapek wraz z zastępcą Grzegorzem Jaworem. Tematem spotkania było omówienie propozycji wspólnych działań miasta i uczelni.

– To było bardzo owocne spotkanie. Omówiliśmy propozycję wspólnych projektów, które będziemy chcieli zrealizować w najbliższym czasie. Podpisując porozumienie o współpracy z największą uczelnią w regionie wyraziłem nadzieję, że nasza współpraca będzie bardzo owocna. Od tego momentu minęło zaledwie kilka miesięcy a już pojawiły się pierwsze bardzo ciekawe propozycje wspólnych działań. Dziękuję panu rektorowi i jego współpracownikom za zaangażowanie. Jestem przekonany, że wspólnie zrealizujemy wiele projektów, które służyć będą zarówno studentom jak i mieszkańcom naszego miasta – mówił Muszyński.

Wśród proponowanych działań jest powołanie we Włodawie filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Dotychczas z powodzeniem funkcjonują one w Puławach, Bełżycach, Końskowoli, Opolu Lubelskim i Nałęczowie. Uniwersytet zainteresowany jest również ścisłą współpracą z włodawskimi szkołami podstawowymi.

Studenci włodawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą mogli liczyć na jeszcze częstsze niż dotychczas spotkania z wykładowcami lubelskiej uczelni. Prowadzeniem badań i ścisłą współpracą z miastem zainteresowany jest natomiast Instytut Historii i powołane przez niego Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną. Ofertę kulturalną miasta z pewnością wzbogaci współpraca Włodawskiego Domu Kultury z Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” oraz występ Zespół Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego na włodawskim święcie folkloru.

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej odbyło się 23 września ubiegłego roku. W ramach zawartego pomiędzy miastem Włodawa a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej porozumienia planowana jest współpraca przy realizacji i upowszechnianiu badań dotyczących wpływu „klimatu pogranicza” oraz wielokulturowości na mieszkańców miasta, organizacja wzajemnych wizyt, praktyk, staży czy konferencji, a także wsparcie merytoryczne w zakresie projektowania przestrzennego architektury zieleni czy wzmacnianie potencjału kulturalnego Włodawy.

Dodatkowo popularyzacja i promocja tych wspólnych aktywności oraz proces dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i zapleczem badawczym wpłyną na wzrost potencjału rozwojowego zarówno Włodawy, jak i Uniwersytetu, a także na relacje i ożywienie sfer kulturalnej, społecznej i gospodarczej na Lubelszczyźnie. (bm)