Wszystkie nisze w kolumbarium sprzedane

Wzrosła śmiertelność w naszym regionie, a pula dostępnych do kupienia nisz w kolumbarium na cmentarzu komunalnym wyczerpała się. Pochówki w kolumbarium odbywają się już tylko do nisz wcześniej zakupionych. Na cmentarzu budowane są też nowe groby, a jego zarządca przygotowuje się do kolejnego przetargu, który wyłoni ich wykonawcę.

W 2017 r. z uwagi na fakt rosnącego zainteresowania kremacją zwłok władze Chełma podjęły decyzję o budowie kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego. Inwestycja realizowana była dwuetapowo. W pierwszym etapie zakończonym w październiku 2017 roku wykonano 16 obiektów kolumbariów, przeznaczonych na 432 nisze urnowe (możliwość 1296 pochówków urnowych). W kolejnym etapie zakończonym w sierpniu 2018 roku powstało 11 dodatkowych budynków kolumbariów z przeznaczeniem na 312 nisz urnowych (mieszczących łącznie 936 urn).

Wymiary nisz pozwalają na umieszczenie w każdej z nich 4 urn, czyli pochowanie czterech zmarłych. W kolumbarium znajdują się 744 nisze, w których można pochować łącznie 2976 urn. Liczba pochówków na chełmskim cmentarzu wzrosła od czasu epidemii, a liczba dostępnych do sprzedaży nisz w kolumbarium już się wyczerpała.

– Sprzedaż nisz w kolumbarium została zakończona – informuje Jakub Oleszczuk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie, zarządcy cmentarza komunalnego. – Pochówki w kolumbarium odbywają się na bieżąco do zakupionych już nisz. W kolumbarium znajdują się 744 nisze, w których można pochować 2976 urn. Na chwilę obecną jest pochowanych 440 urn. Istniejące kolumbarium budowane było w dwóch etapach i zostało już wykonane w całości.

Przedstawiciele MPGK Chełm już wcześniej informowali, że nie przewiduje się rozbudowy istniejącego kolumbarium z uwagi na fakt, iż cały teren przeznaczony pod tę inwestycję został zagospodarowany. Informowano też, że rozważane są działania inwestycyjne, zmierzające do rozbudowy cmentarza komunalnego.

– Na terenie cmentarza komunalnego budowane są nowe groby i w chwili obecnej spółka również przygotowuje się do postępowania, które wyłoni wykonawcę na budowę grobów ziemnych – mówi prezes J. Oleszczuk.

W 2021 r. odnotowano wzrost umieralności w naszym regionie w porównaniu z poprzednimi latami. Na cmentarzu komunalnym odbyło się wówczas 709 pochówków. W 2022 r. liczba pochówków była nieznacznie niższa i wyniosła 653. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmie w całym ubiegłym roku zarejestrowano 1326 zgonów (dla porównania: 2010 r. – 1315 zgonów, 2020 – 1420, 2021 – 1657). Chodzi tu zarówno o mieszkańców miasta Chełm, jak i okolicznych gmin: Kamień i Chełm. (mo)