Wyborcza agitacja na sesji

Kampanię wyborczą można prowadzić w każdym miejscu i przy każdej okazji, co udowodnił obecny jeszcze radny powiatowy Mirosław Konieczny. Do niedawna jeszcze członek PiS-u, a obecnie ubiegający się o urząd wójta Woli Uhruskiej z własnego komitetu dyrektor Zespołu Szkół pojawił się na ostatniej sesji rady gminy i praktycznie z biegu rozdał radnym ulotki ze swoim zdjęciem i swoimi dokonaniami jako radnego powiatowego. Co ciekawe, chwilę wcześniej rada zgodziła się na podniesienie do maksymalnego poziomu jego dodatku funkcyjnego jako kierownika szkoły.

Czwartkowe posiedzenie rozpoczął wójt Jan Łukasik, który zdał sprawozdanie z działań urzędu w ostatnim czasie. Mówił o zakończonych odbiorach Gminnego Centrum Ratownictwa i oczyszczalni ścieków w Stulnie, o kontroli z Urzędu Marszałkowskiego, o zebraniach wiejskich i z druhami z OSP, o otwarciu wirtualnej strzelnicy oraz o zmianach na stanowiskach komendantów placówek Straży Granicznej w Zbereżu i Woli Uhruskiej. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele WOT-u oraz KOP-u (Komponent Ochrony Pogranicza), którzy szeroko mówili o szansach na rozwój gminy w postaci obecności tych jednostek oraz apelowali o współpracę z całym społeczeństwem.

Następnie radni podjęli kilka projektów uchwał. Na pierwszy ogień poszło określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Chodziło o dodatek w wysokości 1 tys. zł przysługujący nie tylko obecnym, ale również emerytowanym pedagogom. O ile ten punkt nie wzbudził wielu kontrowersji (tylko Zdzisław Dąbrowski zauważył, że to duży przywilej tej grupy zawodowej), o tyle kolejny mówiący o możliwych podwyżkach uposażania nauczycieli i dyrekcji Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej już tak.

Projekt zakładał podniesienie dodatku funkcyjnego dla dyrektora z obecnych 1200 zł do 2000 zł, czyli do najwyższego możliwego poziomu, dla wicedyrektora (którego obecnie nie ma) z 800 zł do 1200 zł, a innych stanowisk kierowniczych z 400 do 600 zł miesięcznie. Podniesiono też, i to aż dwukrotnie dodatek motywacyjny z 10 do 20 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia, a w kasie gminy zwiększono pulę na ten cel z 1 do 2,5 procent budżetu. Jak tłumaczył sekretarz Mariusz Jachimczuk, podniesienie tych stawek nie oznacza automatycznego podniesienia tych wynagrodzeń, ale daje wójtowi taką możliwość. – Głównym powodem, dla którego stawki zostały podniesione jest fakt, że obecnie w Zespole Szkół jest kilkoro nauczycieli, którzy zarabiają więcej od dyrektora – argumentował Jachimczuk. Po nim głos zabrał przewodniczący Marian Łubkowski.

– Jak byłem dyrektorem szkoły to dodatki funkcyjne były uzależnione od wielkości szkoły i liczby oddziałów – wspominał. – Dlatego nie powinniśmy podawać jako argumentu faktu, że są nauczyciele, którzy zarabiają więcej od dyrektora. Tak się dzieje, gdy pracują ponad miarę. To wielkość i ilość uczniów powinna być wyznacznikiem tych dodatków, a i tak odnoszę wrażenie, że te na obecnym poziomie są i tak wysokie w porównaniu np. z placówkami chełmskimi. Nawet najmniejsza szkoła w tym mieście jest przynajmniej dwa razy większa od naszej, a z tego, co się orientuję, to dodatki ich dyrektorów oscylują w granicach 1 – 1,2 tys. zł. Przypominam jednak, że owa uchwała jest tylko propozycją , z której nie musimy korzystać – tłumaczył Łubkowski.

Radny Zbigniew Lipert pytał, skąd nagle pojawił się taki pęd do podjęcia takiej uchwały, ale w dyskusji więcej głosów nie było i przy pięciu głosach wstrzymujących się (radny Tadeusz Pawłowski był nieobecny) projekt został przyklepany, a my pokusiliśmy się o sprawdzenie, ile rocznie zarabia dyrektor Zespołu Szkół. I tak w 2022 roku jego wynagrodzenie wyniosło niemal 88 tys. zł, rok wcześniej było to 83 tys. zł, a w 2020 otrzymał 98 tys. zł (wszystkie kwoty brutto). 88000 zł daje 60000 zł na tzw. rękę, czyli łatwo obliczyć, że średnio na konto dyrektora wpływało w 2022 roku ok. 5 tys. zł miesięcznie. Ilu jego podwładnych zarabiało więcej od niego, nie wiadomo. Według komunikatu GUS z 10 listopada 2023 r., przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w trzecim kwartale 2023 r., wyniosło 7194.95 zł brutto. Łatwo obliczyć, że wprowadzone uchwałą widełki mogą podnieść wynagrodzenie dyrektora o ok. 1500 zł miesięcznie.

Wolne wnioski zaczęła Teresa Kościuk postulując u Koniecznego o interwencję w sprawie naprawienia kilkunastometrowego odcinka powiatowej szosy w Uhrusku przy przejeździe kolejowym. Rafał Kuczura pytał, czy gmina wystąpi do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z wnioskiem o dofinansowanie remontu dróg gruntowych, a Mariusz Karpowicz zaoferował przekazanie gminie pięciu ton tłucznia na naprawę drogi w Starym Stulnie. Honorata Dyczkowska zwróciła się do wójta o przyznanie nagrody finansowej dla Alicji Nowosad, utytułowanej zapaśniczki pochodzącej z Józefowa.

Następnie głos zabrał Mirosław Konieczny, który chwilę wcześniej rozdał obecnym ulotkę ze swoim zdjęciem i interpelacjami, jakie zgłosił w czasie swojej ponad 20-letniej pracy radnego samorządowego. Poprosił też o głos i opowiedział o tych dokonaniach. Po tym wystąpieniu przewodniczący zapytał dyrektora, czym teraz będzie się zajmował, skoro ogłosił koniec pracy na rzecz powiatu. – Czy zamierza się pan teraz oddać bez reszty sprawom oświatowym? – ironizował Łubkowski, a Konieczny ripostował, że wkrótce ta kwestia się wyjaśni. Mariusz Karpowicz chciał wiedzieć, dlaczego nagle po tylu latach do porządku obrad sesji weszło wystąpienie radnego powiatowego.

– Z tego co pamiętam, a jestem tutaj osiem czy dziewięć lat, to pierwsze tego typu wystąpienie – zauważył radny ze Stulna. Dyrektor nie pozostał mu dłużny. – Właśnie przypomniał mi się pewien wzór Alberta Einsteina. Szczęście = x + y + z, gdzie: x to praca, y – rozrywki, a z – umiejętność trzymania języka za zębami – odciął się kandydat na wójta w nadchodzących wyborach, który przez wiele lat był aktywnym działaczem włodawskiego PiS-u, ale kilka tygodni temu oficjalnie wypisał się z partii i założył własny komitet, z którego zamierza walczyć o głosy mieszkańców gminy w kwietniowym głosowaniu. (bm)

News will be here