Wyjątkowa uroczystość w niezwykłym miejscu

(25 marca) W Woli Uhruskiej, tuż przy granicy Polski z Ukrainą, za którą toczy się otwarty konflikt wojenny, 32 nowych żołnierzy 19. NBOT ślubowało służyć ojczyźnie i bronić jej granic. Uroczystości już po raz trzeci odbyły się poza koszarami Brygady, ale po raz pierwszy tak blisko wschodnich rubieży naszego kraju.

Przysięga wojskowa to wyjątkowa chwila dla każdego żołnierza. A ostatnie uroczystości zorganizowane przez 19 NBOT odbyły się także w wyjątkowym miejscu – w Woli Uhruskiej. Jeszcze nigdy do tej pory żołnierze nie wypowiadali słów roty przysięgi tak blisko kraju, który objęty jest otwartą wojną.

Ceremonia rozpoczęła się w południe od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mjr. Adama Panasiuka, dowódcę 191 batalionu lekkiej piechoty, o gotowości do apelu z okazji przysięgi. Po przeglądzie pododdziałów przez ppłk. Wojciecha Bryknera, zastępcę dowódcy 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej i przywitaniu żołnierzy podniesiono flagę i odśpiewano hymn Polski.

Zastępca dowódcy w imieniu społeczności nadbużańskiej oraz Jana Łukasika, wójta gminy Wola Uhruska, przywitał gości. Pogratulował żołnierzom ukończenia szkolenia i życzył wytrwałości w służbie.

Przysięgę złożyło 32 terytorialsów (wśród nich 14 kobiet), którzy rozpoczęli szkolenie podstawowe 10 marca. Nikt nie zrezygnował i nie odpadł w trakcie kursu. Złożeniem przysięgi na sztandar wyróżnieni zostali: szer. Marcin Birus, szer. Iwona Żołyniak, szer. Radosław Wróblewski, szer. Jakub Warchulski. Za uzyskanie wysokich wyników w trakcie szkolenia dowódca Brygady wyróżnił: szer. Iwonę Żołyniak z Woli Uhruskiej, szer. Macieja Polakowskiego z Chełma, szer. Małgorzatę Droń z Wierzbicy, szer. Pawła Lachowskiego z Białopola. (reb, fot. st. szer. Tomasz Derkacz)