Wystawiali puste faktury

Uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani m.in. o wystawianie nierzetelnych faktur VAT, umożliwiających generowanie nieprawdziwych kosztów, a co za tym idzie zaniżenia należności podatkowych.

Śledztwo prowadzili funkcjonariusze chełmskiego zarządu wydziału Centralnego Biura Śledczego w Lublinie we współpracy z mazowieckim urzędem celno-skarbowym, a nadzorowała je Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Ustalono, że grupa przestępcza działała od lipca 2013 do końca października 2015 roku. Główna siedziba znajdowała się na terenie woj. mazowieckiego, ale przestępcy utworzyli sieć powiązanych ze sobą spółek (rodzinnie lub osobowo), których przedmiotem działalności miał być obrót formami wtryskowymi oraz różnego rodzaju towarami z tworzyw sztucznych.

– W procederze brało udział czternaście utworzonych podmiotów, pomiędzy którymi dochodziło do wystawiania faktur VAT, dokumentujących zdarzenia gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca – informuje prok. Artur Szykuła, rzecznik prasowy PO w Zamościu. – Podmioty, na rzecz których wykazywano sprzedaż, wystawiały faktury na rzecz innych spółek, które odliczały sobie podatek naliczony i wystawiały kolejne faktury na ten sam towar kolejnej spółce, która była finalnym nabywcą. Spółka ta zaliczała towary do środków trwałych i występowała do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT. Dla uwiarygodnienia swojej działalności, podczas kontroli podatkowych, sprawcy przewozili ze spółki do spółki kilka starych nieużywanych form wtryskowych oraz niewielką ilość towarów z tworzyw sztucznych. W wyniku działalności grupy przestępczej doszło do narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług oraz nienależnych zwrotów podatku VAT na łączną kwotę 2.858.835,85 złotych – dodaje prokurator.

Śledczy ustalili też, że oszuści wyłudzili od firmy ubezpieczeniowej 2.846.962,54 zł. Podali, że towar, który miał być wydzierżawiony jednej ze swoich spółek, rzekomo uległ zniszczeniu w pożarze magazynu. Wystąpili o odszkodowanie, przedkładając dokumenty wskazujące na zniszczenie towaru nabytego na podstawie faktur, które zostały zakwestionowane w toku kontroli podatkowych i uznane za faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

W listopadzie funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 9 podejrzanych, w tym 2 liderów grupy. Usłyszeli oni zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w wystawionych fakturach VAT, popełnienia przestępstw karnoskarbowych, a także ukrywania środków finansowych pochodzących z popełnionych przestępstw.

– Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Przy czym siedmiu z nich złożyło wyjaśnienia, w których opisało przebieg przestępczego procederu. Wobec pięciu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju. Wobec czterech, w tym dwóch kierujących zorganizowaną grupą przestępczą, sąd na wniosek prokuratora zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – mówi rzecznik.

Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Sprawa ma charakter rozwojowy. (pc)

News will be here