Wywiad z Elżbietą Korszlą, nową dyrektor włodawskiego szpitala

Od kilku tygodni stery włodawskiego szpitala dzierży Elżbieta Korszla. Przed nową dyrektor wiele wyzwań, z których największymi wydają się być przywrócenie płynności finansowej placówki oraz taka organizacja pracy, która zniwelowałaby braki kadrowe. Nam dyrektor opowiada o planach, bolączkach oraz możliwościach poprawy sytuacji w całej służbie zdrowia.

Cel nr 1 – odzyskać środki z NFZ

– Niedawno wygrała Pani konkurs na dyrektora SP ZOZ we Włodawie. Jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość?

– Jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie i miesiące, to plan nr 1 zakłada odzyskanie środków finansowych z NFZ za wykonane w 2023 r. świadczenia zdrowotne, czyli za tzw. nadwykonania. Jest to kwota ponad 7 mln zł. Dla naszego małego szpitala są to środki bardzo znaczące i obecnie niezbędne dla bieżącej działalności statutowej. Dalsze plany związane są z rozwojem szpitala, w szczególności pod względem kompleksowości i jakości usług zdrowotnych udzielanych społeczności lokalnej oraz dopasowanie tych usług do potrzeb zdrowotnych naszego powiatu. W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej widzę duże szanse dla naszego szpitala, aby on organizował i realizował kompleksową opiekę medyczną geriatryczną dla pacjentów-seniorów z naszego powiatu i innych.

– Co jest obecnie największą bolączką szpitala i w jaki sposób można ją rozwiązać?

– Największą bolączką naszego szpitala i innych szpitali powiatowych w Polsce jest niewystarczająca ilość środków finansowych z NFZ, jaką otrzymujemy za wykonaną pracę, tzn. za udzielone świadczenia zdrowotne pacjentom. Środki finansowe, które dostajemy, nie pokrywają wszystkich kosztów usługi medycznej. Największy koszt usługi stanowią koszty personelu medycznego oraz pomocniczego. Tę proporcję kosztów jeszcze bardziej zachwiał wzrost wynagrodzeń personelu medycznego wprowadzony ustawą w 2022 r., potem w 2023 r. Niestety, Ministerstwo Zdrowia nie przekazało środków finansowych szpitalom na sfinansowanie w 100% ustawowych podwyżek, a podwyżki zgodnie z obowiązującą ustawą należało wypłacić. Od tego momentu zadłużenie szpitali powiatowych radykalnie się zwiększyło, dotyczy to także naszej placówki. Uważam, że szpitalom należy się zwrot środków finansowych, których nie otrzymali od resortu z tytułu wypłaconych wszystkich ustawowych wzrostów wynagrodzeń pracowników medycznych i niemedycznych w poszczególnych okresach.

– Opinia publiczna w dalszym ciągu domaga się działań zmierzających w kierunku przywrócenia oddziału dziecięcego. Czy w tej kwestii podejmowane są jakieś kroki?

– Niestety, niedobór lekarzy pediatrów w Polsce odczuwamy także w naszym powiecie. Obecnie pracujemy nad zorganizowaniem opieki pediatrycznej w naszym szpitalu. Na ten moment udało się zwiększyć dostępność do lekarza pediatry w naszym POZ, w szczególności w godzinach popołudniowych. Dodatkowo zabezpieczona jest dostępność do lekarza pediatry w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w Izbie Przyjęć, na razie w wybrane soboty i niedziele. W związku z tym, że POZ-ty nie realizują świadczeń zdrowotnych w weekendy, bardzo mi zależy, aby w te dni stworzyć dostępność do pediatry w naszym szpitalu. Jest to dla mnie bardzo ważne.

– Szpital zawarł umowę dzierżawy budynku ośrodka zdrowia w Hannie. Kiedy zostanie uruchomiona ta jednostka?

– Planujemy uruchomić Filię POZ w Hannie już od marca. W tej chwili przygotowujemy się logistycznie do tego przedsięwzięcia.

– Nie od dziś wiadomo, że wszystkie szpitale powiatowe oczekują zdecydowanych działań ze strony rządu. Jakich najważniejszych decyzji oczekuje Pani od Ministerstwa Zdrowia?

– Obecnie jest bardzo trudna sytuacja finansowa szpitali powiatowych w Polsce, a co gorsze, cały czas pogłębia się ich zadłużenie. W tej grupie jest także szpital we Włodawie. Jednostki te pilnie oczekują zmian systemowych, a w szczególności w sposobie finansowania świadczeń zdrowotnych oraz rozwiązań pozwalających zredukować zadłużenie i dających możliwość spokojnie realizować swoje zadania statutowe. Oczekujemy m.in.: podwyższenia wyceny świadczeń zdrowotnych, ponieważ obecnie nie uwzględnia ona w cenie wszystkich kosztów tego procesu, zniesienia limitowania świadczeń zdrowotnych (ryczałt), zapłaty za realizację wszystkich wykonanych świadczeń zdrowotnych dla swoich pacjentów za rok 2023, przygotowania nowych produktów dla szpitali powiatowych oraz oczywiście propozycji mechanizmów oddłużeniowych. Bez tego regres finansowy będzie się tylko pogłębiał. (bm)

News will be here