XIII-wieczne relikty pod siedzibą PWSZ

Chełm jest miastem wielu historycznych zagadek i nie wiemy, ile z nich jeszcze nie zostało rozwiązanych. Dowodem są znaleziska, na które natrafiono niedawno podczas prac przy murze siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Pocztowej.

Na interesujące odkrycie natrafiono niedawno podczas robót przy murze rektoratu chełmskiej PWSZ. Prace archeologiczne nadzorował dr Stanisław Gołub. Po raz kolejny w tej okolicy znaleziono pod ziemią pozostałości wczesnośredniowiecznej osady. Były to m.in. pozostałości półziemianki, którą w XIII wieku tj. w czasach Daniela Romanowicza zamieszkiwali ludzie. Znaleziono też fragmenty unikatowej ceramiki i naczyń sprzed wieków. Eksponaty zostaną udokumentowane, wyeksponowane.

– Te znaleziska to kolejne ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego wokół Góry Chełmskiej – mówi Paweł Wira, dyrektor chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. – Znalezione fragmenty ceramiki są bardzo ciekawe. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here