Z banku do… samorządowej spółki

Rafał Langiewicz został prezesem Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju, spółki Urzędu Marszałkowskiego, która została powołana, by zarządzać środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Po co powołany został LRFR skoro już istnieje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości?


– Podstawowym zadaniem Spółki jest opracowanie wieloletniego programu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego poprzez oferowanie  tym podmiotom zwrotnej pomocy finansowej w postaci udzielania pożyczek, poręczeń czy gwarancji. Głównym formami wsparcia jest pomoc dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności już istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego.

Źródłem finansowania wskazanych inicjatyw są środki, które pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizowanego w latach 2007-2013. Prowadzona działalność Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości obejmuje wyłącznie bieżące  Regionalne Programy Operacyjne, a przedmiotem jej działalności nie jest dystrybucja usług finansowych (pożyczkowych /poręczeniowych) – dotychczas te usługi były zlecane podmiotom zewnętrznym.

Niezbędne jest powołanie wyspecjalizowanego podmiotu, który opracuje kompleksowy program wsparcia przy wykorzystaniu instrumentów zwrotnych oraz stworzy narzędzie umożliwiające stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie lubelskim – tłumaczy prezes Rafał Langiewicz.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju obecnie jest na etapie organizacji. Ile osób będzie w nim zatrudnionych oraz jakie będą koszty funkcjonowania spółki na razie nie wiadomo. – Będą dostosowywane do bieżących potrzeb i będą bezpośrednio związane z otrzymywanymi środkami – zapewnia prezes Langiewicz.

Działalność pożyczkowo/poręczeniową LRFR planuje uruchomić na przełomie 2021/2022. BS

Rafał Langiewicz ma 37 lat.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest absolwentem studiów podyplomowych z bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzania zasobami ludzkimi w ramach podyplomowych studiów menedżerskich (Postgraduate Management Studies Certificate) na Politechnice Lubelskiej. Jest także absolwentem Master of Business Administration (MBA) również na Politechnice Lubelskiej. Ukończył wiele szkoleń i zdobył kilka certyfikatów pomocnych w pracy zawodowej w tym: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, OFWCA, oraz Prince2.

Dotychczas zarządzał oddziałem PKO Bank Polski, a także kierował Zespołem Obsługi Klienta, gdzie zajmował się takimi kwestiami jak budowanie kompetencji biznesowych, planami rozwoju, prowadzeniem planów naprawczych, czy zarządzaniem budżetem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here