Z ortografią za pan brat

(21 lutego) V Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny im. Zamoyskich organizowany przez Szkołę Podstawową im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance w ramach obchodów „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego” zgromadził wielu uczniów ze szkół podstawowych w Różance, Orchówku i Żukowie.

Anna Czajka, przewodnicząca komisji konkursowej, podkreśliła wysoki poziom przygotowania uczniów, choć test i dyktando były naprawdę trudne. Zwycięzcą konkursu została reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance.

Ponadto komisja przyznała nagrody za najlepszy test ortograficzny następującym uczniom: w kategorii klas III-V Hannie Baj – uczennicy kl. V SP w Różance, w kategorii klas VI-VIII Weronice Masiukiewicz – uczennicy kl. VII SP im. Jana Pawła II w Orchówku. Za najlepsze dyktando komisja przyznała nagrody następującym uczniom: w kategorii klas III-V Szymonowi Karbowiakowi – uczniowi kl. III SP w Różance, w kategorii klas VI-VIII Aleksandrze Gorczyńskiej – uczennicy kl. VIII SP w Orchówku.

Po zmaganiach z ortografią, w trakcie sprawdzania prac konkursowych, uczestnicy pojechali zwiedzać tzw. organistówkę w Różance. (pk)