Zachwalali pracę w Służbie Więziennej

Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą, którego celem było zachęcenie maturzystów do związania swojej kariery zawodowej z więziennictwem. W ramach kampanii odwiedzili ILO we Włodawie oraz szkołę rolniczą w Korolówce-Osadzie.

– W maju na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie odbyły się trzy spotkania funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Włodawie z młodzieżą klas trzecich – mówi por. Daniel Pręciuk z ZK we Włodawie. – Kolejne spotkanie z dwiema klasami promujące naszą jednostkę odbyło się 27 maja w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie.

W trakcie zajęć edukacyjnych z młodzieżą funkcjonariusze przedstawili podstawowe zadania naszej formacji, do których należy nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa i porządku, ale i społeczna readaptacja osób osadzonych w celu ich powrotu do społeczeństwa. Uczniowie zostali zapoznani z misją Służby Więziennej oraz jej zadaniami.

Funkcjonariusze prowadzący zajęcia przedstawili uczniom korzyści z pełnienia służby w naszej formacji i jej atrakcyjności, co w przypadku kończenia nauki w szkole średniej daje możliwości podjęcia wyboru pośród innych pracodawców. Działania miały na celu promocję rekrutacji do Służby Więziennej oraz realizację pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości polegającego na edukacji prawnej, kształtowaniu postaw obywatelskich wśród młodzieży i przybliżeniu roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

Jest kilka warunków, które obligatoryjnie musi spełniać kandydat do Służby Więziennej: musi być pełnoletni oraz korzystać z pełni praw publicznych, dać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, posiadać zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonych stanowisku oraz mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Szeroki zakres realizowanych zadań, różne stanowiska pracy w naszej formacji a także motywacyjny system dla rozwoju funkcjonariuszy i pracowników to korzyści, jakie oferuje Służba Więzienna dla młodych osób – dodaje rzecznik. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here