Żacy pod rękę z górnikami i… artystami

Rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski, prezes zarządu LW Bogdanka S.A., Artur Wasil i dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, Izabela Pastuszko, po podpisaniu umowy w sprawie realizacji programu stypendialnego

Rusza program stypendialny mający za cel wspierać młodych artystów i animatorów kultury z Lubelszczyzny. Jest realizowany w ramach polityki zaangażowania społecznego przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. we współpracy z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.


– Młodzi ludzie to nasza przyszłość, od lat stawiamy na rozwój ich talentów. A być społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w kulturę i sport – mówił Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka S.A. tuż przed podpisaniem umowy w tej sprawie. – Cieszy mnie współpraca z ACKiM UMCS Chatka Żaka. Wierzę, że poprzez stypendia studenckie odkryjemy talenty drzemiące w młodych ludziach i damy szansę ich rozwoju. A w przyszłości dzięki działaniom stypendystów wzbogacimy nasz region o piękne dzieła, twórcze i wartościowe.

– Lubelska kultura w znacznej mierze jest pielęgnowana przez studentów. Dlatego programy, które pozwalają im tworzyć i się rozwijać są niezwykle potrzebne. Dzięki Stypendiom Kulturalnym „Bogdanki” w Chatce Żaka będą wydarzenia, które jeszcze bardziej poszerzą artystyczne horyzonty mieszkańców Lublina i regionu – odpowiedział na to rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

Obaj panowie podpisali umowę dotyczącą finansowania programu stypendialnego podczas konferencji prasowej, która odbyła się 20 maja 2021 r. w ACKiM Chatka Żaka. Umowa nie powstałaby bez kreatywnego udziału dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, Izabeli Pastuszko, która stwierdziła: – Projekt ten pomoże w popularyzacji kultury studenckiej, o której coraz więcej mówi się w ostatnim czasie. Misją Chatki Żaka od zawsze było promowanie inicjatyw związanych z działalnością artystyczną i mediami nie tylko w środowisku lubelskim, lecz coraz częściej w całej Polsce. Wierzę, że te stypendia przyczynią się do rozwoju wielu nowatorskich projektów na kulturalnej mapie Lublina.

Jest to edycja pilotażowa programu stypendiów twórczych, które są przyznawane w kategoriach: na działalność artystyczną oraz na upowszechnianie kultury i zwiększenie dostępności wydarzeń artystycznych. Udziela się je celem rozwoju działań związanych z takimi dziedzinami kultury jak: muzyka, taniec, teatr, film, literatura i sztuki wizualne (m.in.: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia, multimedia, intermedia, instalacja). Łączna kwota budżetu stypendialnego na ten rok wynosi 70 tys. zł. Projekty muszą być zrealizowane do końca 2021 roku.

W skład komisji konkursowej wchodzą dwaj przedstawiciele LW Bogdanka S.A., jeden przedstawiciel UMCS oraz 6 specjalistów z różnych dziedzin sztuki.

Nabór wniosków zaczął się 20 maja i potrwa do 16 czerwca. Mogą kandydować osoby z województwa lubelskiego, nie tylko studenci, które nie ukończyły jeszcze 35 lat.

Regulamin i więcej informacji zainteresowani znajdą na stronie internetowej i w mediach społecznościowych ACKiM UMCS Chatka Żaka. Marek Rybołowicz

News will be here