Kto ze złotą tarczą, a kto na tarczy

Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego w Lublinie – najlepsze liceum na Lubelszczyźnie

Miesięcznik „Pespektywy” po raz 20. ocenił szkoły ponadgimnazjalne w Polsce. Najlepszym technikum w województwie lubelskim i trzecim w kraju okazało się po raz kolejny Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. Wśród liceów w województwie przewodzi Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego w Lublinie, które jest na 25. miejscu w Polsce.


Zdobycie miejsca w czołówce tego ogólnopolskiego rankingu jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Nad ustaleniem kryteriów rankingu czuwa specjalna kapituła, w skład której wchodzą tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Podczas oceniania szkół i przyznawania złotych, srebrnych i brązowych tarcz brano pod uwagę wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych, sukcesy uczniów na olimpiadach i egzaminach zawodowych.
Trzecie najlepsze w kraju technikum jest z Lublina!
Zespół Szkół Elektronicznych po raz kolejny prowadzi w czołówce ogólnopolskiego rankingu, zajmując czołową pozycję w województwie i trzecie miejsce w kraju. Wynik nie jest zaskoczeniem w szkole, która ma bogatą tradycję. Istniejąca od 1957 roku placówka w tym roku obchodzić będzie jubileusz 60-lecia. Uczniowie mogą się kształcić w Technikum Elektronicznym w zawodach technik elektronik i technik teleinformatyk. – Tegoroczny wynik to wspólna praca grona pedagogicznego i uczniów. Nasza pozycja w rankingu nie jest zaskoczeniem Byliśmy już także na pierwszym miejscu w Polsce – mówi Adam Sączkowski, wicedyrektor ZSE. – Warto podkreślić, że na wysoki wynik w rankingu maturalnym złożyły się również wyniki egzaminów zawodowych – dodaje.
Uczniowie ZSE nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia, a pracodawcy wręcz dzwonią do szkoły, pytając o absolwentów. Ci jednak w większości wolą wybrać dalszą naukę na renomowanych uczelniach w kraju i zagranicą. – Co roku nasi uczniowie zdobywają indeksy m. in. AGH, a sama szkoła intensywnie współpracuje z wieloma lubelskimi firmami – zaznacza wicedyrektor. Jak dodaje, gdyby tylko w placówce było więcej miejsca, chętnie przyjmowałaby uczniów nawet do sześciu klas pierwszych. O miejsce w Technikum Elektronicznym co roku ubiega się kilkudziesięciu kandydatów z Lublina i województwa. Niestety, placówce, mimo bardzo dobrej kadry, nadal brakuje specjalistów uczących w zawodzie. – Większość specjalistów z doświadczeniem wybiera jednak własną działalność, bo jest korzystniejsza finansowo – przyznaje Adam Sączkowski.
W tym roku na drugim miejscu w naszym województwie znalazł się Zespół Szkół nr 5. To ogromny sukces szkoły, która rok temu była dopiero na 278. miejscu, prawie na końcu liczącego 300 pozycji zestawienia najlepszych techników. W tym roku Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie ZS nr 5 zajęło z sukcesem 12. miejsce w kraju i uzyskało Złotą Tarczę. W szkole można zdobyć zwód: kelnera, technika żywienia i usług gastronomicznych, technika obsługi turystycznej, technika hotelarstwa czy technika obsługi turystycznej. Na trzecim miejscu jest Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im H. Łopacińskiego w Lublinie, które, zajmując 47. pozycję w rankingu, również „zaplusowało”. W zeszłym roku szkoła otrzymała Srebrną Tarczę i dopiero 111. miejsce w zestawieniu.

Licea – wysokie noty lubelskich ogólniaków

W tym roku na pierwszym miejscu w naszym województwie po raz pierwszy pojawiło się Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego w Lublinie. „Batory” jest w pierwszej 50 najlepszych polskich liceów ogólnokształcących – na 25. pozycji w rankingu „Perspektyw”.
– Ten wysoki wynik bardzo nas cieszy. W ubiegłym roku mieliśmy wyjątkowy rocznik maturzystów, wiele osób wybrało studia w Lublinie i dostało się m.in. na Uniwersytet Medyczny – przyznaje Agnieszka Krupa, zastępca dyrektora Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła miała również wielu olimpijczyków. – Za sukcesem idzie, oczywiście ogromna praca nauczycieli, uczniów i rodziców. Zwłaszcza ci ostatni mocno angażowali się w funkcjonowanie szkoły, zapraszali uczniów do swoich zakładów pracy, prowadzili warsztaty – dodaje. Szkoła prowadzi również w rankingu maturalnym i jest w nim na 31. w kraju.
Drugie miejsce w województwie wśród liceów zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ( 31. miejsce w rankingu ogólnopolskim). – Warto podkreślić, że nasza szkoła zajmuje pierwsze miejsce wśród lubelskich placówek w rankingu szkół olimpijskich – mówi Stanisław Stoń, dyrektor I LO. Lubelski „Staszic” znalazł się również w prestiżowym rankingu XX-lecia najlepszych liceów ogólnokształcących Perspektyw (na 20. miejscu). Na trzecim miejscu w województwie jest Prywatne LO im. Królowej Jadwigi. Szkoła, zajmująca 48. pozycją w kraju wyraźnie poszła w górę zestawienia. Rok temu zajmowała 87. miejsce.

Emilia Kalwińska

Ranking liceów:

Złote Tarcze: 1. Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego (25. miejsce w kraju), 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica (31. miejsce), 3. Prywatne LO im. Królowej Jadwigi (48.), 4. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej (55.).
Srebrne Tarcze: 1. XXI LO im. św. Stanisława Kostki (142.), 2. II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, Lublin (167.), 3. Międzynarodowe LO „Paderewski” Lublin (234.), 4. Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego ( 243.), 5. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej ( 288.).
Brązowe Tarcze: 1. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (312.)

Ranking techników:

Złota Tarcza: 1.Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r., Lublin (3. miejsce w kraju), 2. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w ZS nr 5 (12. miejsce w kraju), 3. Technikum Budowlano-Geodezyjne w PSBiG, Lublin (47.), 4. Technikum Chemiczne w ZSChiPS, Lublin (72.), 5. Technikum Ekonomiczne w ZSE im. A. i J. Vetterów, Lublin (93.)
Srebrna Tarcza: 1.Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZS nr 1 (147.).
Brązowa Tarcza: 1.Technikum Terenów Zieleni w PSBiG (230.).

Ogólnopolski ranking maturalny

Licea Lublin:
1. Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego (31. miejsce w kraju), 2. Prywatne LO im. Królowej Jadwigi (46.) i I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica (46.), 3. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej ( 59.).
Ranking Szkół Olimpijskich: 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ( 19.), 2. Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego (24.), 3. XXI LO im. św. Stanisława Kostki (33.), 4. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej (38.), 5. Prywatne LO im. Królowej Jadwigi (57.), 6. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. (93.), 7. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w ZS nr 5 (95.), 8. II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego (159.).