Zgoda buduje

Trzy szkoły ośmioklasowe i wygaszone w 2019 roku gimnazjum – tak będzie wyglądała sieć szkół w gminie Wola Uhruska po rządowej reformie oświaty. Tym samym nie sprawdziły się prognozy niektórych, że wójt Jan Łukasik za wszelką cenę będzie chciał forsować swój pomysł z tylko jedną szkołą 8-klasową w Woli Uhruskiej i dwoma placówkami stowarzyszeniowymi o stopniu organizacyjnym 0-3 lub 0-4.

Czwartkowa (9 lutego) sesja Rady Gminy Wola Uhruska była jedną z najkrótszych w ostatnich miesiącach. Radni mieli do przegłosowania tylko 4 punkty i poradzili z tym sobie bez większych dyskusji. Najwięcej kontrowersji budziła oczywiście uchwała o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wiele wskazywało na to, że wójt Jan Łukasik i przychylni mu radni będą chcieli wprowadzić zmiany do porządku obrad i przedstawić projekt uchwały inny, niż ten przyjęty na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyło się dzień wcześniej. Nic takiego jednak się nie stało i 14 radnych podniosło rękę za uchwałą, która gminną sieć szkół ustala w oparciu o trzy ośmioklasowe jednostki – w Woli Uhruskiej, Uhrusku oraz w Macoszynie Dużym. Jednocześnie radni zgodzili się na wygaszenie gimnazjum, które przestanie istnieć z dniem 31 września 2019 r. Zastanawiająca była tylko decyzja przewodniczącego, Marka Kuszneruka, który nie wziął udziału w tym głosowaniu. Następnie rada uchwaliła sposób rozliczania dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych, a także przyjęła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie.
Wcześniej, w interpelacjach, głos jako pierwszy zabrał Antoni Linde, który zapytał obecnego na obradach zastępcę komendanta włodawskiej policji nadkom. Tomasza Patrę o to, jak zachować się w przypadku, gdy do drzwi pukają podejrzani domokrążcy. Tadeusz Pawłowski chciał wiedzieć, czy znany jest już dokładny sposób naliczania subwencji dla schronisk szkolnych i czy jest już pełna dokumentacja odnośnie sposobu wygaszenia gimnazjów. Tadeusz Niewiadomski pytał, czy jest na horyzoncie jakiś inwestor chętny na zakup byłej huty szkła. Zgłosił, że przepaliło się kilka żarówek na słupach oświetleniowych, a obecnego na sesji zastępcę komendanta placówki SG w Woli Uhruskiej – majora Sławomira Janiszewskiego zapytał, czy wiele problemów sprawia pogranicznikom wyręczanie policji w obowiązkach. Major Janiszewski był też adresatem interpelacji Mariusza Karpowicza, który zapytał, czy funkcjonariusze SG koniecznie muszą legitymować lokalnych mieszkańców za każdym razem, gdy zatrzymają ich do kontroli. Sołtys Woli Uhruskiej Radosław Lipert zwrócił uwagę wójta na zarastającą drogę gminną – ulicę Klonową. Marek Kuszneruk zapytał, dlaczego nie działa infokiosk umieszczony przed budynkiem Urzędu Gminy i podziękował za szybkie i skuteczne odśnieżanie dróg lokalnych. Wójt Jan Łukasik poprosił komendanta SG w Woli Uhruskiej o złożenie deklaracji o pomocy mieszkańcom odciętym od świata przez śnieg czy roztopy w dotarciu do nich np. karetki pogotowia. Interpelacje zakończył T. Pawłowski, pytając, gdzie znajdują się najbliższe ogniska ptasiej grypy i czy hodowców drobiu można zmusić do skutecznego przestrzegania zakazów lekarza weterynarii o trzymaniu inwentarza w zamknięciu. (bm)