Zielono pod zamkiem

1,26 mln zł wygrał Lublin w konkursie „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Dzięki temu ratusz bierze się za rewitalizację Podzamcza. Dzielnica się zazieleni, powstaną nowe miejsca rekreacji.

Trzech wykonawców zgłosiło się już do miejskiego przetargu na wykonanie inwentaryzacji przestrzeni ulicy Lubartowskiej i Podzamcza i wyznaczenia tu terenów pod zieleń i aktywizację społeczną. Będzie to pierwszy etap prac związany z rewitalizacją historycznego centrum Lublina. Z oddzielnego budżetu rozpocznie się też porządkowanie błoni pod Zamkiem.
Lublin znalazł się w gronie miast-laureatów, objętych dofinansowaniem rządowym w konkursie „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W projekcie, wycenionym na 1,4 miliona złotych, 90 procent pokryją środki z Warszawy. Zostaną one wydane na poprawę zarządzania zasobami komunalnymi i zabytkowej zabudowy. Rewitalizacja rozpocznie się jednak od tworzenia przestrzeni zielonej i porządkowania błoni pod Zamkiem Lubelskim.

Przy ulicach i na błoniach

Miasto zleciło dokładną analizę terenu – inwentaryzację, sprawdzenie stanu własnościowego, zaproponowanie lokalizacji małej infrastruktury (stoliki, karmniki dla ptaków, siedziska). Wykonawca ma uwzględnić aktualny układ gazo- i wodociągów oraz sieci ciepłowniczej.
Zmiany dotyczą obszaru przy Lubartowskiej, Furmańskiej, placu Zamkowego. Niewykluczone, że sięgną dalej. Teren zaznaczony w miejskim zamówieniu sięga ulicy Ruskiej i ronda Dmowskiego.
W ubiegłym tygodniu miasto zleciło również opracowanie kompleksowej dokumentacji na budowę zielonego parku na błoniach. Oferty zgłaszać mogą tylko pracownie, które startowały w ubiegłorocznym konkursie na najlepszą koncepcję zagospodarowania tej przestrzeni. Miasto podjęło rozmowy ze zwycięską szóstkąarchitektów z Warszawy, ale negocjacje trwające w pierwszym półroczu zakończyły się fiaskiem. – Zadecydowały sprawy natury finansowej. Proponowana kwota przekraczała ponad trzykrotnie wycenę miasta. Zgoda na to byłaby to niegospodarność ze strony miasta – dodaje Beata Krzyżanowska, rzeczniczka prasowa prezydenta.
Pracownie mają czas na złożenie ofert do 15 września. – Powinny one zawierać opracowanie koncepcji, która będzie przedmiotem konsultacji społecznych, a następnie właściwej dokumentacji, z projektem budowlanym i wykonawczym – dodaje Beata Krzyżanowska.
Założeniem miasta jest utrzymanie przyjaznej mieszkańcom przestrzeni i eksponowanie panoramy staromiejskiej. Priorytetem będą działania związane z porządkowaniem zieleni i nasadzeniami. – Nowe nasadzenia (niskie oraz średniej wysokości) powinny uwzględniać potrzebę separacji terenu parku od al. Unii Lubelskiej oraz przesłaniać elementy dysharmonijne występujące w obszarze opracowania. Przewidywana wycinka drzew ma być ograniczona do minimum z uwzględnieniem wytycznych konserwatora zabytków – precyzuje rzeczniczka prasowa prezydenta Lublina. BCH