Złoty benefis profesora Skubisza

Prof. Ryszard Skubisz

W piątek, 7 października, jubileusz pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej obchodził prof. Ryszard Skubisz, wybitny znawca prawa patentowego i wieloletni kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej UMCS. Z tej okazji Alma Mater profesora przygotowała specjalną uroczystość i konferencję, na które zjechali przedstawiciele nauki z licznych ośrodków naukowych oraz praktycy prawa z całego kraju.

Ryszard Skubisz urodził się 11.01.1950 r. w Białej Podlaskiej. Stopień magistra praw uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie rozpoczął karierę naukową, ale pracę doktorską obronił w 1978 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejny stopień naukowej kariery, habilitację, zdobył w 1988 roku na UMCS, a w 1991 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Jednocześnie pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1993 roku kierował Katedrą Prawa Wspólnot Europejskich na UMCS, a obecnie kieruje Katedrą Prawa Unii Europejskiej. W 2003 roku Prezydent RP nadał R. Skubiszowi tytuł profesora zwyczajnego. Przez te lata Profesor wypromował szesnastu doktorów, z których wielu dziś jest samodzielnymi pracownikami naukowymi, a niektórzy są już profesorami tytularnymi. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa unijnego, własności przemysłowej, znaków towarowych, prawa autorskiego, spółdzielczego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, reklamy, prawnej problematyki Internetu.

W tych dziedzinach jest niekwestionowanym, przywoływanym przez innych naukowców i prawników, autorytetem, a z jego wiedzy wielokrotnie korzystano w pracach legislacyjnych nad projektami wielu aktów prawnych. Profesor pracę naukową łączy z praktyką, wykonując zawód radcy prawnego i rzecznika patentowego. W latach 2001-2005 prof. Skubisz był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu, a w 2003 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podczas piątkowego jubileuszu prof. Ryszardowi Skubiszowi wręczono księgę jubileuszową – tradycyjny w środowisku prawniczym wyraz uhonorowania znaczących reprezentantów nauki prawa, bo takim niewątpliwie jest Jubilat.

Opr. ZM

News will be here