Zmiany w komendzie straży

W czwartek (12 stycznia) po ponad 24 latach służby na zaopatrzenie emerytalne przeszedł komendant powiatowy PSP we Włodawie bryg. Paweł Basaj (na zdjęciu z prawej). Jego obowiązki przejął mł. bryg. Waldemar Makarewicz, który od lat jest związany z włodawską komendą.


W uroczystości uczestniczyli: komendant wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, wicestarosta Tomasz Korzeniewski, przedstawiciel Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh. Franciszek Gruszkowski, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, jednostek OSP z terenu powiatu włodawskiego oraz strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP we Włodawie.

Paweł Basaj w 2002 roku podjął służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie jako dyżurny operacyjny stanowiska kierowania. Następnie pracował jako zastępca dowódcy zmiany oraz zastępca dowódcy JRG nr 1 w Chełmie. Przez 15 lat sprawował funkcje dowódcze związane z organizowaniem i kierowaniem działaniami ratowniczymi. Był ponadto instruktorem i dowódcą grupy poszukiwawczo- ratowniczej. Z dniem 01 sierpnia 2019 r. jako młodszy brygadier powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie.

Do największych sukcesów osiągniętych wraz ze współpracownikami, zalicza w pierwszej kolejności wypracowanie właściwych relacji z jednostkami samorządowymi, środowiskiem ochotniczego pożarnictwa oraz służbami i instytucjami współdziałającymi, co ma decydujący wpływ na sprawne organizowanie działań ratowniczych i prawidłowe funkcjonowanie komendy.

Komendant od początku kadencji starał się o pozyskanie funduszy na rozwój komendy i poprawę warunków bytowych strażaków. Dzięki pozyskanym środkom możliwe było wykonanie przedsięwzięć w zakresie dokonania modernizacji pomieszczeń komendy oraz JRG, modernizacji garaży oraz uzupełnienia specjalistycznego sprzętu ratowniczego – m.in. pozyskanie dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Z dniem 13 stycznia 2023 r. roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie na okres 2 miesięcy mł. bryg. mgr inż. Waldemarowi Makarewiczowi. Do tej pory był on zastępcą dowódcy JRG, a wcześniej pełnił obowiązki rzecznika prasowego jednostki. (b)

Bryg. Paweł Basaj z pamiątkowym toporem. Jego obowiązki przejął mł. bryg. Waldemar Makarewicz (z teczką)
News will be here