Znowu bakterie

Kiepska informacja dla mieszkańców i urzędników gminy Żmudź. W żmudzkim ujęciu ponownie pojawiły się bakterie coli. Aby zaradzić problemowi woda znowu jest chlorowana.

Problem z wodą w gminie Żmudź pojawił się ze zdwojoną mocą jesienią ub.r., gdy sytuacja epidemiczna była fatalna i padały rekordy zakażeń koronawirusem. Około 2 tysięcy mieszkańców gminy Żmudź miało wtedy zakaz spożywania wody z gminnego wodociągu, bo wykryto w niej bakterie z grupy E. Coli i przez jakiś czas wodę do picia dostarczano w beczkowozach. Mieszkańcy ci mogli używać wody z wodociągu tylko do celów sanitarnych. Gdy tylko okazało się, że w wodzie są bakterie z grupy coli, urzędnicy rozpoczęli działania zmierzające do doprowadzenia jej do odpowiedniej jakości.

Dzięki ciągłemu chlorowaniu bakterie coli wyeliminowano, ale urzędnicy nie chcieli stale przeprowadzać tego zabiegu. Chcieli dotrzeć do źródła problemu i go wyeliminować. W tym celu zabezpieczono pieniądze w gminnym budżecie i zawarto umowę z firmą w sprawie modernizacji studni głębinowej na żmudzkim ujęciu wody. Usunięto stary filtr studzienny, zamontowano nowe rury. Wiosną inwestycję zakończono. Wkrótce przeprowadzono badania wody. Wyniki były pozytywne, a woda dopuszczona do spożycia.

Żmudzcy urzędnicy cieszyli się, że modernizacja ujęcia przyniosła zamierzony skutek. Ale ich radość nie trwała długo, bo 5 sierpnia br. chełmski sanepid wydał komunikat o złej jakości wody pitnej ze żmudzkiego wodociągu i braku jej przydatności do spożycia. Z wodociągu tego w wodę zaopatrywani są mieszkańcy: Wólki Leszczańskiej, Leszczan, Pobołowic, Pobołowic-Kolonii, Klesztowa, Dryszczowa, Stanisławowa, Annopola, Syczowa, Roztoki, Wołkowian, Bielina, Rudna, Kazimierówki, Żmudzi, Żmudzi-Kolonii. Powodem całej tej sytuacji znowu są bakterie coli. Sanepid – jak poprzednio – stwierdził jednak warunkową przydatność wody do spożycia do 3 września br., zobowiązując gminę m.in. do prowadzenia w wodociągu stałej dezynfekcji wody oraz podjęcia działań naprawczych.

– Dla nas też informacja o tym, że znowu mamy problem z jakością wody była zaskoczeniem, to bardzo niekorzystna informacja – mówi Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź. – Wyniki badań po wprowadzeniu chlorowania są już dobre. Zapobiegawczo nadal prowadzimy ten zabieg. (mo)