Zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie pilnie poszukuje chętnych do zostania rodziną zastępczą. – Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych wielu najmłodszym i wielkim darem serca – przekonują pracownicy PCPR.

Rodzina jest pierwszym naturalnym środowiskiem każdego dziecka. To ona powinna wychowywać je w miłości, rozumieć jego potrzeby, dawać możliwość wszechstronnego rozwoju, stanowić wzorzec postępowania i najwyższą wartość. Rodzina zaspokaja najważniejsze potrzeby każdego człowieka – zapewnia miłość i bezpieczeństwo. Dlatego prawo do wychowania w rodzinie jest jednym z podstawowych praw każdego dziecka – o tym wie niemal każdy.

– Jednak są niestety dzieci zaniedbywane przez swoich biologicznych opiekunów, bite, bądź wychowywane w nieodpowiedni sposób. Nie mają szans na dorastanie w bezpiecznym otoczeniu. Ich rozwój jest zatem poważnie zagrożony, w rezultacie czego bardzo często mają złe wyniki w nauce, zaburzone są ich relacje z rówieśnikami, nie ufają dorosłym – mówią w PCPR we Włodawie.

Dla takich dzieci, którym los nie oszczędza trudnych dni, tygodni, a nawet lat, wsparcie przychodzi ze strony rodziców zastępczych, – osób gotowych przyjąć do domu obce dziecko i roztoczyć nad nim opiekę, jakiej do tej pory nie zaznało. I takich rodziców o złotych sercach, ale otwartych na poświęcenie, poszukuje włodawski PCPR. Warto dodać, że istnieją też zachęty finansowe do zostania rodziną zastępczą.

– Na barkach rodziców zastępczych spoczywa odpowiedzialność za zmianę postawy dziecka wobec innych ludzi, otoczenia. To oni swoim zachowaniem podejmują wyzwanie odbudowy poczucia wartości dziecka. Okazując mu cierpliwość, zapewniają dziecko, że ich uczucie jest bezwarunkowe i akceptują go takim, jakim jest. Ich zadaniem jest zmotywowanie dziecka do podjęcia pracy nad własnym rozwojem i umiejętne nagradzanie go za dokonywane postępy. Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych wielu najmłodszym, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej, na odbudowanie normalnego, bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób – mówi Urszula Rudko, dyrektor PCPR we Włodawie.

Jeżeli chcesz dać dziecku bezpieczny dom, skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 55 38. (pk)

News will be here