Awanse nauczycieli

Podczas imprez z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w placówkach powiatu krasnostawskiego odbyło się wręczenie aktów mianowania nauczycielom, którzy w sesji letniej zdali egzaminy.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego jest dokumentem potwierdzającym zdobycie przez nauczyciela kolejnego szczebla w karierze zawodowej, podwyższa on status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Warunkiem uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego jest odbycie stażu (2 lata i 9 miesięcy) zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez zarząd powiatu krasnostawskiego.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczyali: starosta Andrzej Leńczuk w obecności wicestarosty Marka Nowosadzkiego, naczelnika wydziału oświaty starostwa powiatowego Aleksandry Stachuli oraz dyrektorów poszczególnych szkół. Awanse na wyższe stopnie zawodowe odebrali: Elżbieta Grzesiak – nauczyciel języka francuskiego i wychowawca internatu w I LO w Krasnymstawie, Justyna Mańkowska-Wrona – psycholog w ZS nr 2 w Krasnymstawie, Magdalena Grzesiak-Sobiś – psycholog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie oraz Paweł Kiszczak – nauczyciel rehabilitant w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie. (k)