Beczki z toksyczną substancją na Hrubieszowskiej

Wielka akcja z udziałem inspekcji ochrony środowiska, policji, straży i prokuratury. Rok temu na działce przy ul. Hrubieszowskiej ujawniono kilkadziesiąt 200-litrowych beczek i 1000-litrowych zbiorników z niebezpiecznymi odpadami. Co się z nimi stało? Nic. Dalej tam stoją, a wszyscy rozkładają ręce.

Pod koniec lipca ub.r. do chełmskiego inspektoratu ochrony środowiska wpłynęło zawiadomienie o składowisku niebezpiecznych substancji na działce przy ul. Hrubieszowskiej. Zaraz potem pod wskazane miejsce udali się inspektorzy w obstawie policji i straży pożarnej. W 7-godzinnych oględzinach brało udział 10 jednostek straży, w tym spece z grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Lublina. O sprawie poinformowana została nawet prokuratura.

Na działce należącej do jednej z lokalnych firm ujawniono około 50 beczek o pojemności 200 l i zbiorników 1000 l typu mauser bez żadnych oznaczeń na temat zawartości. Badania wykazały, że w środku znajdowały się substancje ropopochodne.

Po wielkiej akcji z udziałem służb nic się nie zmieniło. Beczki z toksycznymi substancjami, jak się okazuje, wciąż stoją nieruszone. Dlaczego?

Jeszcze w grudniu ub.r. miasto, jak informuje Grzegorz Zarzycki z UM Chełm, wydało decyzję zobowiązującą właściciela działki do usunięcia niebezpiecznych odpadów w terminie do 31 marca 2023 r. oraz poinformowania o tym urzędu do 14 kwietnia br.

– Niestety, strona postępowania nie współpracowała z organem. Regularnie występowały trudności w kontaktem, m.in. brak odbioru korespondencji. Przedsiębiorca nie zawiadomił urzędu o sposobie realizacji decyzji – mówi Zarzycki.

Urząd zapewnia, że jest na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, celem przymuszenia właściciela działki do wywiezienia i zutylizowania niebezpiecznych dla środowiska substancji.

– Monitorujemy sprawę, ale nie możemy nic więcej zrobić. To miasto ma egzekwować wykonanie obowiązku – komentuje sprawę Andrzej Wereszczyński, kierownik chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. (pc)