Będzie więcej lokali wyborczych

Zgodnie z nowymi wytycznymi PKW do końca kwietnia wójtowie i burmistrzowie będą mieli czas na przekazanie komisarzowi wyborczemu informacji o każdej miejscowości w ich gminie, gdzie zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców, a nie było tam dotąd obwodowej komisji wyborczej. Muszą też wskazać, czy jest tam właściwe miejsce na zorganizowanie lokalu wyborczego.

Wytyczne są pokłosiem kontrowersyjnych zmian w ordynacji wyborczej, które niedawno podpisał prezydent Andrzej Duda. Dokument ten nakłada na gospodarzy gmin i miast, by przekazali właściwemu komisarzowi wyborczemu do końca kwietnia informacje o każdej położonej na obszarze danej gminy miejscowości, w której: zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców; nie mieści się dotąd lokal obwodowej komisji wyborczej; istnieje możliwość zorganizowania lokalu obwodowej komisji wyborczej. Przy czym wszystkie trzy przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Liczbę mieszkańców miejscowości ustala się na dzień wejścia w życie nowelizacji kodeksu wyborczego czyli 31 marca br. Przez możliwość zorganizowania lokalu obwodowej komisji wyborczej należy rozumieć nie tylko fakt istnienia pomieszczenia, w którym można utworzyć lokal wyborczy, ale także istniejącą infrastrukturę umożliwiającą zapewnienie funkcjonowania w tym lokalu obwodowej komisji wyborczej (m.in. dojazd, bezpieczeństwo, ogrzewanie, wyposażenie, dostęp do Internetu i telefonu). Komisarz wyborczy – uwzględniając informacje wójta – w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego zobowiązany jest do dokonania analizy obowiązujących podziałów gmin na stałe obwody głosowania.

Natomiast w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dokonuje podziału stałego obwodu głosowania w celu utworzenia stałego obwodu głosowania obejmującego miejscowość, w której zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców i nie mieści się lokal obwodowej komisji wyborczej oraz istnieje możliwości jego zorganizowania. W przypadku, gdy w miejscowości, w której zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców i nie mieści się lokal obwodowej komisji wyborczej, ale nie ma możliwości jego zorganizowania „komisarz wyborczy odstępuje od dokonania podziału” obwodu.

PKW zaleca przy okazji, by – jeżeli zachodzi konieczność zmiany w podziale na okręgi – jej projekt był opracowywany „w trybie roboczych konsultacji, w zależności od rodzaju jednostki samorządu terytorialnego, z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa”.

Stały obwód głosowania obejmował wcześniej od 500 do 4 tys. mieszkańców. Teraz, po zmianach, stały obwód do głosowania obejmuje od 200 mieszkańców do 4 tys. mieszkańców. Zdaniem rządzących zmiana ta pozwoli zwiększyć liczbę lokali wyborczych oraz ich dostępność.

Według naszych informacji w mieście Włodawie zmian w liczbie lokali wyborczych raczej nie będzie. Co innego w gminach powiatu, tam może ich przybyć. Wójtowie mają jednak czas na zgłoszenie nowych lokali wyborczych do końca kwietnia. (pk)