Burmistrz skwitowany, raport pochwalony

(29 czerwca) Sesja absolutoryjna we Włodawie przeszła po myśli urzędującego burmistrza – uzyskał absolutorium niemal jednogłośnie, podobnie jak wotum zaufania. Większych uwag do raportu o stanie miasta również nie było. Jedynie awaria prądu zdenerwowała nieco jubilatów.

Obrady rozpoczęły się z półgodzinnym opóźnieniem z powodu braku prądu. Było to szczególnie przykre dla oczekujących na wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Trzydziestostopniowy upał w sali bez klimatyzacji dawał się bowiem we znaki.

W debacie nad raportem o stanie gminy miejskiej Włodawa za 2021 rok zdecydowana większość radnych unosiła się ochami i achami nad jakością tego dokumentu, przede wszystkim dotyczyło to jego szaty graficznej. Takie zdania mieli m.in. Mirosława Dynkiewcz, Łucja Pamulska czy Anna Megiel. Jedynie radny Mariusz Czuj wytknął wiele niedociągnięć w tym dokumencie. Zaznaczył braki merytoryczne i formalne, jak np. nieujęcie w raporcie MPGK, pominięcie promocji czy danych dotyczących walki z pandemią. Zauważył również brak odniesień do lat poprzednich, co nie pozwala na ocenienie kierunku zmian.

Podobnie pochlebnie o formie i wyglądzie raportu wypowiadała się jedyna zgłoszona osoba spoza rady – Renata Szymańczuk ze stowarzyszenia Inicjatywa Lokalna Między Drzewami. Zauważyła przy okazji jednak kilka uchybień – Nie ma ani słowa o stanie wyjątkowym – mówiła. – Nie ma nic o budżecie obywatelskim, o pieniądzach wydanych na walkę z covid-19. Nie ma żadnych informacji o rewitalizacji, gdzie by można było np. zgłosić swoje uwagi. Zabrakło także porównań do poprzednich lat, np. liczby przedsiębiorstw.

Generalnie jednak raport został przychylnie przyjęty przez radę.

Następnie radni jednogłośnie bez dyskusji podjęli uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Włodawy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Także dwie kolejne uchwały budżetowe radni przyjęli bez komentarzy i jednogłośnie. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here