Centrum przy Sztabowej

(5 kwietnia) Prawie setka gości uczestniczyła w uroczystości otwarcia Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ul. Sztabowej 2 we Włodawie. Ten obiekt wyremontowany kosztem prawie 10 mln zł już od początku roku służy mieszkańcom potrzebującym wsparcia, choć nie wszystko jeszcze działa.

W programie otwarcia zaplanowano m.in. przemówienia gości, występ artystyczny i zwiedzanie obiektu. Wśród osób, które przyjechały na otwarcie byli m.in.: prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, eurodeputowany Krzysztof Hetman, senator Józef Zając, poseł Jacek Czerniak oraz poseł Stefan Krajewski.

W PCUS funkcjonują lub będą następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej:

– Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie dla osób z zaburzeniami psychicznymi (jednostka terapeutyczno-opiekuńcza świadcząca usługi w formie dziennej, przeznaczona dla 60 uczestników),

– Filia Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance dysponująca 30 miejscami (świadczy usługi bytowe opiekuńcze i wspomagające osobom w podeszłym wieku cierpiącym na otępienie w chorobie Alzheimera),

– Dzienny dom pomocy SENIOR+ przeznaczony dla 30 uczestników (ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób niesamodzielnych, zapewniający całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej intelektualnej oraz społecznej),

– Mieszkania wspomagane przeznaczone dla osób przygotowujących się do samodzielnego życia oraz osób, dla których pobyt w mieszkaniu jest alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę,

– Zakład aktywności zawodowej (jednostka będzie prowadziła działalność z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; działalność ZAZ będzie skupiała się na świadczeniu usług dla jednostek działających na obszarze PCUS oraz innych jednostek).

– Pomieszczenia dla organizacji pozarządowych (na potrzeby działalności szkoleniowej oraz rozwoju wolontariatu).

Powiatowe Centrum Usług Społecznych we Włodawie powstało głównie dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 9 771 193, 23 zł; dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 763 145, 84 zł UE: dofinansowanie z budżetu państwa: 1814 551,06 zł; wkład własny: 795 664,21 zł. Na Centrum pozyskano także 397 832,12 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota ta została zaliczona do wkładu własnego).

Dawne koszary zagospodarowane

PCUS powstało w miejscu, gdzie niegdyś mieściły się koszary. W czasach powojennych zajmował je przede wszystkim 40 Pułk Czołgów Średnich, a następnie wojskowa Baza Materiałowo-Techniczna. Gdy wojsko zostało wyprowadzone z Włodawy w 1994 roku, pozostała po nim rozległa nieruchomość z koszarami, budynkiem sztabowym, garażami, warsztatami, magazynami, placem apelowym, salą gimnastyczną. W ramach komunalizacji część tego majątku otrzymał powiat, a część – miasto Włodawa. Miasto sprzedało swoją część, a jedynie dawny budynek sztabowy wykorzystano na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Najbardziej okazałym, powojskowym budynkiem są dawne koszary, który przypadł powiatowi. Po wycofaniu się wojska z Włodawy budynek koszarowy do 2013 roku zajmował Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Powiat długo zastanawiał się, na co przeznaczyć ten obiekt. Był pomysł utworzenia tam centrum kultury. Później przyszedł czas na rozmowy z firmami informatycznymi, które mogłyby u nas testować aplikacje, a nawet park naukowy z planetarium. Ostatecznie stanęło na tym, że w zaadaptowanych koszarach powiat utworzy Powiatowe Centrum Usług Społecznych. (pk)