Chełm gospodarzem kongresu

Prezydent Chełma opowiedział radnym o trzydniowej, prestiżowej konferencji zaplanowanej w mieście 19, 20 i 21 kwietnia. Na II Kongres Małych i Średnich Miast do Chełmskiej Biblioteki Publicznej zjechać ma pół tysiąca oficjeli tj. przedstawicieli miast, ale też rządu.

O przybliżenie informacji na temat tego dużego wydarzenia poprosił Jakuba Banaszka, prezydenta Chełma, na jednej z komisji poprzedzających sesję rady miasta radny Marek Sikora. Jak tłumaczył prezydent Banaszek, Kongres Małych i Średnich Miast, to kongres wszystkich miast w kraju z wyjątkiem metropolii, choć i ich prezydenci zapowiedzieli swój udział w tym wydarzeniu.

– Jesteśmy miastem gospodarzem, a całe wydarzenie jest organizowane przez Związek Miast Polskich, Unię Miasteczek Polskich i miasto Chełm – oznajmił prezydent Banaszek. – To ważne wydarzenie, bo pokaże dobrą współpracę pomiędzy różnymi szczeblami administracji publicznej. Dla miasta to duże wyróżnienie. Będzie wiele prelekcji, będzie mowa o wielu programach unijnych.

Przyjadą przedstawiciele rządu, partnerów zagranicznych. Radni też dostaną zaproszenia z prośbą o aktywny udział. Uderza to, że nie mamy odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego na tego typu wydarzenia, stąd wykorzystujemy do tego Chełmską Bibliotekę Publiczną. Spodziewamy się około pięciuset gości, a dziś mamy już około trzystu potwierdzeń.

Na pytanie radnego Macieja Baranowskiego o to, czy na pewno w bibliotece wszyscy goście się zmieszczą, prezydent Chełma poinformował, że taką lokalizację wydarzenia wybrał i zaakceptował Związek Miast Polskich. Radny

Mirosław Czech zgodził się, że fakt, iż na gospodarza tego dużego wydarzenia wybrano Chełm, jest dla miasta powodem do dumy. (mo)