Chełmscy ósmoklasiści zostawili w tyle rówieśników

Średnia ogólnopolska z testu ósmoklasistów wyniosła: język polski – 66 proc., matematyka – 53 proc., angielski – 66 proc.; średnia wojewódzka: język polski – 67,2 proc., matematyka – 52,8 proc. i język angielski 63,8 proc. Uczniowie chełmskich szkół osiągnęli średnie powyżej wojewódzkiej i krajowej (odpowiednio: 69,3 proc., z matematyki 53,3 proc., z języka angielskiego – 69,4 proc.). Nieźle, ale tylko z polskiego, poszło też ósmoklasistom powiatu chełmskiego (66 proc.), ale już gorzej z matematyki – 47 proc. i angielskiego 57 proc., z kolei w powiecie krasnostawskim poniżej średniej wojewódzkiego wypadły wszystkie części: 62 proc., 49 proc. i 57 proc., a najgorzej z naszych absolwentów wypadli uczniowie z powiatu włodawskiego: 62,5 proc., 45 proc., i 56 proc.

Chełm najlepiej od lat

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbywał się pod koniec maja i obejmował trzy przedmioty – przez kolejne trzy dni uczniowie mierzyli się z poleceniami z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego, zaś w miniony poniedziałek, 3 lipca, okręgowe komisje egzaminacyjne podały wyniki egzaminów. Uczniowie mogli sprawdzić je logując się do systemu.

Średnia miasta Chełm z języka polskiego to 69,3 proc., z matematyki 53,3 proc., z języka angielskiego – 69,4 proc., a tak wypadły poszczególne szkoły w mieście:

Pierwsza Społeczna SP: język polski – 79 proc., matematyka – 58,7 proc.,  język angielski – 88,9 proc.

Niepubliczna SP nr 2 (Akademia Małego Księcia): język polski – 77,6 proc., matematyka – 82,5 proc., język angielski – 89,4 proc.

Niepubliczna SP „Arka” – język polski – 73,5 proc., matematyka – 54 proc.,  język angielski – 75 proc.

SP nr 4: język polski – 71,6 proc., matematyka – 54,2 proc., język angielski – 66,9 proc.

SP nr 3:  język polski – 71,5 proc., matematyka – 54,5 proc.,  język angielski – 62,4 proc.

Niepubliczna SP „Razem”: język polski – 71,4 proc., matematyka – 57,6 proc.,  język angielski – 66 proc.

SP nr 8: język polski – 71 proc., matematyka – 49 proc.,  język angielski – 68,1 proc.

SP nr 5: język polski – 69,5 proc., matematyka – 56,4 proc., język angielski – 77,9 proc.

SP nr 7: język polski – 67,8 proc., matematyka – 56,7 proc.,  język angielski – 72,2 proc.

SP nr 6: język polski – 66,3 proc., matematyka – 52,9 proc., język angielski –  68,8 proc.

SP nr 1: język polski – 65,4 proc., matematyka – 45,5 proc.,  język angielski – 60 proc.

SP nr 2: język polski – 59,2 proc., matematyka – 34,9 proc.,  język angielski – 51,1 proc.

W powiecie chełmskich również w górę

OKE w Krakowie opublikowała także wyniki średnich, jakie osiągnęli uczniowie poszczególnych powiatów i gmin. Powiat Chełmski, który często wypada w tym zestawieniu dosyć słabo, w tym roku nieco odwrócił tę tendencję. Uczniowie chełmskich gmin egzamin z języka polskiego napisali średnio na 66 proc. (lepiej niż m.in. uczniowie z powiatów hrubieszowskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, radzyńskiego czy tomaszowskiego), z matematyki osiągali średnio – 47 proc. i 57 proc. z języka angielskiego.

Miasto Rejowiec Fabryczny: język polski – 68,2 proc., matematyka – 59,2 proc., język angielski – 62,9 proc.

Białopole: język polski – 68,3 proc., matematyka – 32,9 proc., język angielski – 45,8 proc.

Chełm: język polski – 67,6 proc., matematyka – 55 proc., język angielski – 62,9 proc.

Dorohusk: język polski – 66,2 proc., matematyka – 42 proc., język angielski – 59,4 proc.

Dubienka: język polski – 67 proc., matematyka – 36,7 proc., język angielski – 61,8 proc.

Kamień: język polski – 71,3 proc., matematyka – 46,1 proc., język angielski – 54,3 proc.

Leśniowice: język polski – 67,8 proc., matematyka – 52 proc., język angielski – 59,3 proc.

Rejowiec Fabryczny (gmina): język polski – 68,4 proc., matematyka – 42,7 proc., język angielski – 56,9 proc.

Ruda-Huta: język polski – 61 proc., matematyka – 58,5 proc., język angielski – 57,4 proc.

Sawin: język polski – 75,8 proc., matematyka –  53,2 proc., język angielski – 63 proc.

Siedliszcze: język polski – 70,3 proc. matematyka – 46,9 proc., język angielski – 47,5 proc.

Wierzbica: język polski – 54,8 proc., matematyka – 31 proc., język angielski – 35,3 proc.

Wojsławice: język polski – 53,7 proc., matematyka – 38,7 proc., język angielski – 52,1 proc.

Żmudź: język polski – 66,6 proc., matematyka – 32,4 proc, język angielski – 48,4 proc.

Rejowiec: język polski – 58,2 proc., matematyka – 41,6 proc., język angielski – 58,9 proc.

Jedną z gminnych szkół, która  wyróżnia się „na plus” średnią jest SP w Żółtańcach-Kolonii.

 Krasnystaw pod kreską

W powiecie krasnostawskim do egzaminu ósmoklasisty podeszło 578 uczniów. Średni wynik z języka polskiego wyniósł 62 procent. Język angielski uczniowie z powiatu krasnostawskiego zdali na 59 procent, a matematykę na 49 proc.

A jak wygląd sytuacja w poszczególnych gminach powiatu? W egzaminie z języka polskiego najlepiej wypadli uczniowie szkół z gminy Rudnik. Do testu przystąpiły tu 23 osoby, które osiągnęły średni wynik 66,48 procent. Rudnik pokonał tym samym szkoły z miasta Krasnystaw. Tu egzamin z polskiego zdawało 199 ósmoklasistów, a ich średni wynik to 65,53. Trzeci wynik z ojczystego języka mieli uczniowie ze szkół z gminy Krasnystaw (72 zdających, 64,76). Kolejne miejsca przedstawiają się następująco: 4. Gmina Żółkiewka (41 uczniów, wynik – 64,44), 5. Gmina Łopiennik Górny (27 uczniów, 62,56), 6. Gmina Fajsławice (53 uczniów, 61,43), 7. Gmina i miasto Izbica (91 uczniów, 59,31), 8. Gmina Siennica Różana (36 uczniów, 56,47), 9. Gmina Gorzków (20 uczniów, 52,8), 10. Gmina Kraśniczyn (16 uczniów, 49,13).

W teście z języka angielskiego najlepiej wypadli ósmoklasiści z Krasnegostawu. 198 zdających osiągnęło średnią 67,38 proc. Drugie miejsce zajęła gmina Gorzków (18 uczniów, 60,5), a trzecie Łopiennik Górny (27 uczniów, 57,81). Kolejne gminy: 4. Izbica (91 zdających, 56,99), 5. Gmina Krasnystaw (72 uczniów, 56,47), 6. Siennica Różana (36 uczniów, 55,19), 7. Fajsławice (53 uczniów, 55,04), 8. Żółkiewka (41 uczniów, 50,15), 9. Rudnik (23 uczniów, 48,22), 10. Kraśniczyn (16 uczniów, 45,69).

Największe problemy ósmoklasiści z powiatu krasnostawskiego mieli z matematyką. Tu ponownie najlepiej wypadły szkoły z miasta Krasnystaw (średni wynik – 56,80). Niezły wynik osiągnęli uczniowie z gminy Łopiennik Górny (54,96), a trzecie miejsce zajęła młodzież z gminy Fajsławice (48,98). Kolejne pozycje: 4. Gmina Krasnystaw (47,28), 5. Rudnik (45,39), 6. Izbica (43,3), 7. Żółkiewka (43,22), 8. Siennica Różana (42,89), 9. Gorzków (37,2), 10. Kraśniczyn (29,25).

 Włodawa jeszcze niżej

Dużo poniżej średniej wojewódzkiej wypadli uczniowie szkół podstawowych z powiatu włodawskiego. I tak: z języka polskiego osiągnęli średnio – 62,5%, z matematyki – 45%, a z języka angielskiego – 56%.

Najgorsze wyniki w powiecie zanotowała gmina Hanna, gdzie działały trzy szkoły stowarzyszeniowe. Język polski napisano tam na 53%, język angielski na 49%, a wręcz tragicznie poszła matematyka (zaledwie 27%). Nieco tylko lepiej egzaminy poszły uczniom z Wyryk (język polski – 54%, matematyka – 40%, język angielski – 49%). Bardzo równy, ale niestety niski poziom zaprezentowali uczniowie z gmin Hańsk (j. polski – 65%, matematyka – 41%, j. angielski – 58%), Urszulin (j. polski – 65%, matematyka – 46%, j. angielski – 48%), gminy Włodawa (j. polski – 60%, matematyka – 43%, j. angielski – 59%) i miasta Włodawa (j. polski – 60%, matematyka – 45%, j. angielski – 61%). Na tym tle wyróżniają się wyniki osiągnięte przez uczniów z Woli Uhruskiej (j. polski – 69%, matematyka – 52%, j. angielski – 70%), a wręcz doskonale prezentują się wyniki ósmoklasistów z najmniejszej w powiecie gminy – Starego Brusa. Zarówno z języka polskiego (74%)  jak i z matematyki (69%) bardzo mocno przekraczają średnią wojewódzką i krajową. Nieco słabiej wypadł język angielski (67%), ale w ogólnym rozrachunku okazuje się, że w mijającym roku szkolnym największą jakość nauczania miała Szkoła Podstawowa w Starym Brusie.  (w, kg, bm)

 

 

News will be here