Ciepło ze spalania śmieci

Rosnące ceny uprawień do emisji dwutlenku węgla i gwałtowny wzrost cen węgla sprawiły, że Polacy coraz więcej płacą za ogrzewanie swoich mieszkań. W Chełmie szansą na niższe rachunki może być inwestycja prowadzona w Cementowni. Przewiduje ona uzyskiwanie energii ze spalania śmieci. Czy będzie to bezpieczne dla mieszkańców miasta i okolic?

Już w lutym br. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie podpisało z CEMEX Polska sp. z o.o. umowę o przyłączeniu źródła ciepła z Cementowni Chełm do miejskiej sieci ciepłowniczej. Trzykilometrowa nitka, ciągnąca się wzdłuż ul. Fabrycznej, ma połączyć sieć z istniejącą już instalacją do produkcji klinkieru, działającą na terenie Cementowni.

– Inwestycja jest w realizacji. Trwają ustalenia kluczowych dokumentów określających warunki dostawy ciepła do sieci pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Chełmie oraz CEMEX Polska, właścicielem Cementowni Chełm. Po ich uzgodnieniu strony umowy będą w stanie podać dalsze informacje – mówi nam Jacek Nowosad, menadżer ds. rozwoju i wdrażania projektów energii niskoemisyjnej i źródeł odnawialnych CEMEX EMEA.

Podłączenie miejskiej sieci do klinkierni jako źródła ciepła to jednak dopiero pierwszy etap projektu dostaw ciepła przez CEMEX do MPEC. Drugi zakłada budowę Elektrowni Chełm na terenie Cementowni. Ma ona wytwarzać energię elektryczną na potrzeby Cementowni Chełm – z pewną nadwyżką do odsprzedaży. „Produktem ubocznym” będzie energia cieplna na potrzeby miasta Chełma.

Jak dowiedzieliśmy się w CEMEX-ie, w ramach drugiego etapu projektu instalacja do produkcji klinkieru ma zostać rozbudowana o układ termicznego przekształcenia odpadów z odzyskiem ciepła i produkcją energii elektrycznej oraz niezależną linią przyjęcia i przygotowania tych odpadów. Co to mają być za odpady? To tzw. pre-RDF, czyli wysokokaloryczna frakcja odpadów komunalnych, powstała w procesie mechanicznego ich przetwarzania. Zawiera ona tworzywa sztuczne, tekstylia, folie, papier, drewno itp.

– Zadaniem Elektrowni Chełm, zasilanej paliwami alternatywnymi o niższej kaloryczności, tzw. pre-RDF, posortowniczą frakcją odpadów palnych, będzie wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła. Po zakończeniu budowy Elektrowni zakładamy docelowe, łączne dostawy energii elektrycznej na poziomie 26 megawatów mocy elektrycznej (MWe) oraz ciepła do 50 megawatów mocy cieplnej (MWt). Projekt jest realizowany przez CEMEX z partnerem zewnętrznym. Elektrownia zlokalizowana jest na terenie Cementowni Chełm w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej linii do produkcji klinkieru, z którą instalacja Elektrowni będzie miała połączenia technologiczne – informuje Jacek Nowosad.

Zapowiadane spalanie śmieci wzbudza obawy mieszkańców Chełma i gminy Chełm. Czy spalanie odpadów nie będzie szkodliwe dla środowiska i ludzkiego zdrowia?

– Warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji klinkieru o układ termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem ciepła i produkcją energii elektrycznej określa decyzja środowiskowa wydana przez wójta gminy Chełm z dnia 12 czerwca 2017 roku – komentuje Nowosad. Jak się dowiadujemy, definiuje ona wszelkie warunki i wymagania stawiane realizowanej inwestycji w celu ograniczenia jej potencjalnego oddziaływania na środowisko. – Wydanie przez właściwy organ decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji jest więc potwierdzeniem, że nie będzie ona generować ponadnormatywnego wpływu na otoczenie, w szczególności na jakość środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców – zapewnia nasz rozmówca.

Nowosad podkreśla że wydanie wspomnianej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia poprzedził proces oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach którego przeprowadzono szczegółową analizę potencjalnych oddziaływań na otoczenie. – Analiza ta opiera się na opracowanym przez niezależnych ekspertów raporcie oddziaływania na środowisko dla Elektrowni Chełm, który nie wykazał przekroczeń wymaganych standardów jakości środowiska na terenach położonych w sąsiedztwie planowanego zakładu. Potwierdza to, że inwestycja nie będzie miała szkodliwego oddziaływania na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców – podsumowuje Nowosad.

Do tematu będziemy wracać. (kg)

1 KOMENTARZ

  1. Spalarnia śmieci z UE pozwoli poczuć się ekologicznie i po europejsku. Skoro to takie zdrowe i bezpieczne pora budować domy w okolicy. Jakoś działacze ,,eko” wyparowali. Podajcie też partnera zagranicznego jaki ma kapitał.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here