Co wyróżnia filmy korporacyjne?

Filmy korporacyjne od kilku lat uważane są przez ekspertów z branży marketingu i reklamy za jedną z najlepszych i najbardziej opłacalnych form promowania prowadzonej działalności gospodarczej lub stworzonej w jej zakresie marki (brandu). Jak wynika bowiem z wielu specjalistycznych opracowań, tego rodzaju materiały reklamowe w wyższym stopniu, aniżeli alternatywne, równie często stosowane środki przekazu, pozwalają osiągnąć zamierzone efekty w postaci wzrostu rozpoznawalności marki, a także wzrostu zainteresowania odbiorców oferowanymi towarami lub świadczonymi usługami.

Przyczyn takiego stanu rzeczy dopatrywać należy się w sile przekazu, jaki niesie z sobą dobrze przygotowany materiał filmowy. Nie od dziś wiadomo bowiem, że o wiele lepsze efekty reklamowe osiągnąć można przy pomocy reklamy angażującej w jak największym stopniu zmysły odbiorcy przekazu. Wykorzystanie w tym celu w jednym materiale zarówno przekazu wizualnego, jak i dźwiękowego, pozwala wywrzeć większy efekt perswazyjny oraz w większym stopniu zapaść w pamięć odbiorcy. Co oczywiste – przekładać się to będzie w przyszłości na podejmowane decyzje na rynku towarów i usług.

Dobrze przygotowany materiał filmowy, mający spełniać funkcję filmu korporacyjnego, spełniać powinien kilka podstawowych wymogów, których zachowanie pozwoli uzyskać zamierzony efekt reklamowy i promocyjny. Pierwszą rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę przygotowując lub zlecając powierzenie tego rodzaju materiału, jest ogólna koncepcja dotycząca tego, w jaki sposób wykonany ma być materiał audiowizualny. W tym jednak zakresie nie ma jednej wiodącej reguły.

W zależności od branży oraz grupy docelowej odbiorców, film korporacyjny przybierać będzie mógł postać klasycznego spotu reklamowego, bądź też animacji graficznej. Ta druga forma przekazu wchodzić będzie w rachubę przede wszystkim wówczas, gdy wśród docelowych odbiorców materiału filmowego przeważać będą osoby w młodszym wieku. Na przeciwnym biegunie sytuować należy natomiast te spoty korporacyjne, które adresowane są do odbiorców starszych, w szczególności gdy dotyczyć będą one wysoko specjalistycznych zagadnień i materii. Wówczas bowiem najlepszą receptą na udany materiał będzie merytoryczna wartość przekazu zawartego w materialne filmowym.

Równie ważnym elementem, składającym się na sukces filmu korporacyjnego, jest jego spójna i przemyślana koncepcja. Poświęcając wiele uwagi pracom koncepcyjnym oraz opracowaniu ciekawego i wyróżniającego się na tle konkurencji scenariusza, będziemy mogli być w zasadzie pewni, że wyprodukowany na jego podstawie materiał filmowy trafi w gusta odbiorców. Jak uczy doświadczenie, to właśnie charakterystyczne i przemyślane materiały filmowe najbardziej zapadają w pamięć, rodząc u odbiorców przekazu na długi czas pozytywne skojarzenia. Dzięki temu budować można zaufanie do promowanej marki oraz podejmować dalsze czynności reklamowe, zmierzające do ugruntowania posiadanej pozycji na rynku. Oczywiście, ostateczny sukces filmu korporacyjnego zależeć będzie także od innych czynników.

Zobacz także: krotkieformy.pl

Artykuł sponsorowany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here