Czechów i Sławin muszą poczekać

Miasto popiera, ale na razie nie planuje. – W tym roku w budżecie miasta nie zaplanowano pieniędzy na wykup, na terenie Czechowa i Sławina, nieruchomości z przeznaczeniem na miejsca do wypoczynku, rekreacji czy placówki kultury – odpowiada Ratusz, na interpelację złożoną przez radnego Marcina Bubicza (klub prezydenta Żuka).

– Czechów i Sławin to jedne z najprężniej rozwijających się dzielnic Lublina. Nowe osiedla mieszkaniowe, nowoczesne placówki oświatowe i obiekty sportowe, to tylko kilka przykładów wskazujących, jak ogromny potencjał drzemie w tych dwóch dzielnicach. Problemem mieszkańców obydwu dzielnic jest jednak zbyt mała liczba gruntów stanowiących własność miasta, na których mogłyby się znaleźć miejsca rekreacji takie jak park, skwer, plac lub chociażby wybieg dla psów – napisał radny Marcin Bubicz, do prezydenta Krzysztofa Żuka.

Radny w swojej interpelacji zwraca również uwagę na niewystarczającą liczbę, w tym rejonie miasta, takich obiektów jak: domy kultury, kluby seniora, czy placówki opieki nad starszymi. W związku z tym samorządowiec pytał, czy w tegorocznym budżecie miasta, w kwocie ponad 100 mln zł przewidzianych na wykup nieruchomości, są przewidziane nieruchomości na Czechowie i Sławinie z przeznaczeniem na wskazane przez niego cele, czy miasto planuje lub przewiduje zakup takich nieruchomości i czy w ogóle prezydent widzi taką potrzebę?

Odpowiedź, jakiej udzielił Ratusz, nie jest pomyślna dla mieszkańców obydwu dzielnic. – W kwocie 10,03 mln zł zapisanych w budżecie na zakup nieruchomości nie ma nieruchomości w dzielnicach: Czechów Północny, Czechów Południowy, Sławin na cele wskazane w interpelacji – informuje sekretarz miasta, Andrzej Wojewódzki, dodając, że miasto pozyskuje nieruchomości głównie pod planowane inwestycje celu publicznego oraz inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i w przypadku planowania, i realizacji takich inwestycji we wskazanych dzielnicach miasto zapewni niezbędne nieruchomości.

Na osłodę, sekretarz zapewnia, że tworzenie miejsc odpoczynku i rekreacji oraz miejsc dla rozwoju działalności kulturalnej i społecznej znajduje zawsze poparcie i jest cenione przez władze samorządowe. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here