Czego oczekują mieszkańcy?

Nic o nas bez nas – wyznawcą tej zasady jest wójt Hańska Marek Kopieniak. Dlatego wyszedł do mieszkańców z propozycją, by to oni w specjalnej ankiecie określili, jakie inwestycje będą dla nich najlepsze w najbliższej przyszłości.

– W najbliższych miesiącach spodziewamy się ogłoszenia konkursów na wybrane działania w ramach nowych środków europejskich – mówi Marek Kopieniak, wójt gminy Hańsk. – Rozważamy złożenie wniosków wielokierunkowo, w tym na projekty bezpośrednio polepszające jakość życia mieszkańców. Wprawdzie nie wiadomo, kiedy te programy zostaną ogłoszone, ale chcemy być gotowi, by nie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku i mieć gotowe różne scenariusze.

Dlatego też proszę o zgłoszenie potrzeb na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę lub rozbudowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, wymiany źródeł ciepła na energooszczędne i ekologiczne typu pompy ciepła, piece na pelet, gaz, elektryczne, olej z wyłączeniem pieców na szeroko rozumiany węgiel czy instalacji do gromadzenia wód opadowych przy domach.

Pisemne zgłoszenie proszę złożyć osobiście w Urzędzie Gminy bądź drogą mejlową na adres gmina@hansk.pl do końca czerwca. Formularz znajduje się na stronie internetowej gminy. Zgłoszenia mają charakter ankiety do rozpoznania potrzeb w związku z tym nie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące kosztów i innych szczegółów organizacji technicznych. O tym będziemy rozmawiać, gdy już pojawią się możliwości pozyskania dofinansowania – tłumaczy wójt. (bm)