Czekają ludzie, czeka muzeum

Jakość wody płynącej z kranów mieszkańców Sobiboru Stacji pozostawia wiele do życzenia. Wkrótce się to zmieni, bo gmina Włodawa zbuduje nowy wodociąg. Jest on wyczekiwany również przez tamtejsze muzeum, którego własne ujęcie było niewystarczające do zapewnienia sprawnego działania ośrodka, zwłaszcza w szczycie sezonu turystycznego.


W czwartek (9 marca) została podpisana umowa na realizację inwestycji: „Budowa ujęcia wody wraz hydrofornią oraz siecią wodociągową w miejscowości Sobibór Stacja na terenie Gminy Włodawa”. Wykonawcą zadania jest lubelska firma Wodrol Sp. z o. o., która zainkasuje za budowę wodociągu ponad 1,6 mln zł. – Przedmiotem inwestycji jest budowa ujęcia wody, urządzeń technologicznych i instalacyjnych kontenerowej pompowni wody, budowa studni głębinowej, wykonanie nowych instalacji międzyobiektowych i dwóch zbiorników wyrównawczych – wylicza Marta Wawryszuk, sekretarz gminy.

– Zakres robót obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe kolidujących z inwestycją obiektów, wykonanie fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze oraz pompownie wody, montaż zbiorników betonowych, montaż kontenerowej pompowni wody, wykonanie instalacji międzyobiektowych wraz z armaturą, zestawu hydroforowego, chloratora, wykonanie rurociągu: ssawnego, tłocznego, spustowego i przelewowego, wykonanie zasilania elektrycznego, prób ciśnieniowych i płukania sieci, zagospodarowanie terenu, montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji monitoringu.

Zadanie obejmuje również budowę rozdzielczej sieci wodociągowej celem zaopatrzenia ludności w wodę oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym budynków zbiorowego zakwaterowania bloków i użyteczności publicznej – Muzeum Byłego Obozu Zagłady, budynku administracyjnego Nadleśnictwa Sobibór oraz Centrum Edukacji Historycznej – tłumaczy pani sekretarz.

Celem inwestycji jest poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej, ale przede wszystkim zapewnienie dostępu do dobrej jakości wody dla mieszkańców Sobiboru Stacji ze źródeł zewnętrznych. Dotychczas korzystają oni z ujęcia zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Sobibór, które jest wyeksploatowane i straciło nie tylko wydajność, ale też jakość.

Okresowe badania wody wyłączają ją z przydatności do spożycia przez ludzi, wymaga ona dodatkowego uzdatniania i chlorowania. – Niewątpliwą korzyścią dla społeczności lokalnej będzie poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny życia poprzez uruchomienie pełnej infrastruktury zaopatrzenia w wysokiej jakości wodę pitną – zapewnia Wawryszuk.

Gmina Włodawa na realizację tej inwestycji pozyskała ponad 1,3 mln zł z programu Polski Ład. Inwestycja ma być gotowa do września 2024 roku. bm