Czyściej na rzekach

Zakończyła się inwestycja pod nazwą „Budowa osadnika, separatora oraz wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego w Krasnymstawie”, której pomysłodawcą była radna miasta Krasnystaw Agnieszka Pocińska-Bartnik. Dzięki niej ma być czyściej na rzekach Wieprz i Żółkiewka.

– Bardzo mnie ucieszyła wiadomość, że ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udało się burmistrzowi pozyskać 1 mln zł na realizację tego zadania – mówi Agnieszka Pocińska-Bartnik, radna miasta Krasnystaw. Pocińska-Bartnik o potrzebie przeprowadzenia inwestycji mówiła już na początku 2015 r.

Temat związany jest uporządkowaniem miejskiej działki przy ul. Sikorskiego, na której znajduje się tzw. osadnik. – Przez kilka lat działka ta, mimo bliskiego sąsiedztwa z centrum miasta, była bardzo zaniedbana, co wpływało zarówno na estetykę otoczenia jak i stan techniczny osadnika. Ówczesne moje działania doprowadziły do uporządkowania działki, ale temat związany z poszukiwaniem środków finansowych na remont osadnika nie został podjęty przez ówczesną panią burmistrz. W roku 2018 postanowiłam powrócić do tematu i zainteresować burmistrza Roberta Kościuka tematem – opowiada radna.

W ramach inwestycji wybudowano infrastrukturę, która oczyszcza wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczeń mineralnych, olejowych i ropopochodnych, a oczyszczoną deszczówkę kieruje do starego koryta rzeki Żółkiewka. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania została znacznie ograniczona ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska naturalnego z odwadnianego pasa drogowego. Koszt prac wyniósł 1,2 mln zł, z czego 1 mln zł pochodził ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozostała suma została pokryta po połowie z budżetu miasta i powiatu. Zadanie przyczyni się do: ochrony wód rzeki Wieprz, ochrony przed zanieczyszczeniem starego koryta rzeki Żółkiewki, a także oczyszczania wód deszczowych i roztopowych w rejonie osiedla Chmielna I,II, III, osiedla Lubelskie, ulic: Okrzei, Sienkiewicza, ul. Sobieskiego do ul. Oleszczyńskiego, ul. PCK, ul. Oleszczyńskiego, ul. Konopnickiej, ul. Sikorskiego, w części ul. Piłsudskiego, ul. Graniczna, ul. Tokarzewskiego, osiedli Zor I i Zor II.

– Pani Agnieszka bardzo aktywnie uczestniczyła we wszystkich działaniach na każdym etapie realizacji tego przedsięwzięcia – podkreśla Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu. – Jednak kluczowe dla powodzenia tej inwestycji było uregulowanie spraw formalno-własnościowych. Jako miasto prowadziliśmy rozmowy z samorządem powiatu krasnostawskiego i udało się te wszystkie kwestie wyjaśnić i uregulować. W 2016 r. zostało zawarte porozumienie z PGK w przedmiocie utrzymania tego starorzecza. Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządem miasta i powiatu, dzisiaj możemy cieszyć się z naszego wspólnego sukcesu – podkreśla. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here