Diety w powiecie. Wzrosną maksymalnie?

Radni powiatu włodawskiego jako jedyni spośród samorządów powiatu nie podnieśli swoich diet. Oczywiście nie muszą tego robić, ale w związku z szalejącą inflacją oraz znacznym podwyższeniem uposażeń wójtów, burmistrzów, starostów czy prezydentów miast, byłoby co najmniej dziwne, gdyby tego na najbliższej sesji nie zrobili.

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu we Włodawie planowana jest na poniedziałek, 28 lutego. Wtedy to nowym radnym zostanie Wiesław Orzeszko z PiS. Zastąpi on Wiesława Holaczuka, który 10 stycznia został zastępcą burmistrza Włodawy.

Nowego radnego zapewne ucieszą nowe wyższe stawki diet, które będą radni otrzymywać. Do zamknięcia naszej gazety trwały jednak spory dotyczące wysokości diet. Nowe przepisy (z września ub.r.) umożliwiają radnym powiatowym w takim powiecie jak włodawski (do 60 tys. mieszkańców) ustalenie maksymalnej diety w wysokości 3006 zł. Obecnie przewodniczący rady oraz członkowie zarządu mają 1897 zł. Jak zatem widać podwyżka do maksymalnej stawki byłaby znacząca. „Zwykli” radni niefunkcyjni mają obecnie „tylko” niecały tysiąc zł nieopodatkowanej diety.

Według naszej tajemnej wiedzy radni chcą sobie podwyższyć diety do maksymalnej stawki dla przewodniczącego rady i członków zarządu powiatu, czyli po 3006 zł. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami radnym przysługuje miesięczna wysokość diety w następującej wysokości procentowej: 1) przewodniczący rady powiatu – 100%, 2) wiceprzewodniczący rady – 80 %, 3) członek zarządu będący radnym, z którym nie nawiązano stosunku pracy – 100 %, 4) przewodniczący komisji stałej rady – 65 %, 5) pozostali radni rady – 50 %. Tak też ma pozostać, z tym tylko, że owe 100% do tej pory wynosiło 1897 zł, teraz zaś wynosi 3006 zł.

Odrębną kwestią jest problem wypłaty wyrównania. Według opinii prawników wyrównanie od 1 sierpnia (tak jak w przypadku wójta czy burmistrza) mogło mieć miejsca tylko wówczas, gdy uchwałę podejmowano w ub.r. Wszystkie uchwały podejmowane w tym roku mogą zawierać wyrównanie jedynie od 1 stycznia. Co prawda, np. radni miejscy Włodawy podjęli taką uchwałę w styczniu z wyrównaniem od 1 sierpnia, ale ma być ona zaskarżona przez nadzór wojewody.

Oczywiście o podjętej decyzji dotyczącej nowych stawek diet poinformujemy za tydzień. W ostatniej bowiem chwili mogą nastąpić zmiany.

Zgodnie z orzecznictwem użyte przez ustawodawcę określenie „dieta” należy rozumieć jako zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji radnego. Istota diety sprowadza się zatem do wyrównania wydatków i strat spowodowanych pełnieniem wskazanej funkcji. Osoba pełniąca daną funkcję zachowuje prawo do zwrotu kosztów i wydatków (strat) poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji, a nie jedynie z powodu uzyskania danej funkcji. Dieta powinna być zatem ściśle powiązana z aktywnością radnych w pracach rady i zależna od rzeczywistego wykonywania obowiązków związanych z pełnioną funkcją. (gd)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here