Dojazdówki na granicę i do terminala

fot. poglądowe

W ramach budowy drogi ekspresowej S12 od Chełma do granicy z Ukrainą wybudowane będą też drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku i planowanego terminala w Okopach. To ważna inwestycja dla rozwoju gospodarczego regionu.

Porozumienie w tej sprawie podpisali Lech Sprawka, wojewoda lubelski i Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Obejmuje ono zaprojektowanie i budowę ok. 2,5 km dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach.

Zadanie to będzie realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wraz z budową odcinka drogi ekspresowej S12 między Chełmem a Dorohuskiem. Szacowany koszt budowy dróg dojazdowych do obsługi przejścia granicznego wraz z wykupem gruntów to nieco ponad 90 mln zł. Pracownicy lubelskiego oddziału GDDKiA informują, że inwestycja będzie sfinansowana przez wojewodę lubelskiego, a jej realizacja planowana jest w latach 2024-2027.

S12 w przetargu i realizacji

W lubelskim oddziale GDDKiA przypominają, że droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. Wybrano już także najkorzystniejsze oferty w przetargach na wyłonienie wykonawców odcinków Piaski – Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk. Nie było od nich odwołań i obecnie trwa obligatoryjna kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Podpisanie umów planowane jest w II kwartale tego roku. (opr. mo)