Droga w Sękowie otwarta

(11 maja) W Sękowie uroczyście oddano do użytku ponad 2-kilometrowy odcinek drogi powiatowej. Krótka uroczystość była okazją nie tylko do świętowania, ale też omówienia planów drogowych na najbliższą przyszłość.

Łącznie wyremontowano 2,29 km drogi, przy czym na długości 1,55 km wykonano nową nakładkę bitumiczną, utwardzono kruszywem pobocza oraz wymieniono przepusty na nowe. Na odcinku 0,74 km, który dotychczas miał nawierzchnię kamienną, wykonano nową warstwę z tłucznia kamiennego. W czwartkowej uroczystości udział wzięli przedstawiciele starostwa, ZDP, wykonawcy i mieszkańcy.

– Drogę w Sękowie wybudowano kilkadziesiąt lat temu i była już w tragicznym stanie, praktycznie nie było już co lepić – mówi starosta Andrzej Romańczuk. – Teraz ta droga wygląda jak powinna. Jest to inwestycja, która bardzo nam się udała niemal pod każdym względem. Kwota osiągnięta w przetargu okazała się niższa od kosztorysowej, co się obecnie rzadko zdarza, nie mówiąc już o tym, że dofinansowanie rządowe wyniosło aż 96% kosztów całej inwestycji. Jesteśmy zadowoleni z jakości wykonania prac przez firmę PREF-BET Jestem przekonany, że w niedalekiej perspektywie czasowej uda nam się spełnić jeszcze wiele oczekiwań, choć mam świadomość, że pilnych potrzeb drogowych w powiecie mamy jeszcze sporo.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 771 273,25 zł, z czego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 1 699 806,32 zł. Wkład własny w równych częściach opłaciły powiat włodawski i gmina Urszulin. (pk)