Drogi remont, tani wynajem

Odnawiany przez miasto za około 20 tys. zł kilkunastometrowy lokal usługowy na ul. Podwalnej jest wynajęty za grosze, dokładnie 100 zł miesięcznie! Tymczasem czynsze w lokalach prywatnych bardzo często przekraczają taką kwotę za… metr kwadratowy.

– To jest skandal! – oburza się nasz czytelnik. – Miasto realizuje kapitalny remont kilkunastometrowego lokalu usługowego przy ul. Podwalnej. Koszt wszystkich prac to około 20 tys. zł. Tymczasem nieruchomość jest wynajęta za… 100 zł miesięcznie! W prywatnych lokalach ludzie więcej płacą za metr kwadratowy.

Modernizacja lokalu obejmuje jego przebudowę wraz z wyburzeniem części ściany i podwaliny na budowę schodów oraz wymianę drzwi i okien. – Dlaczego miasto angażuje tak duże fundusze na inwestycję, która zwróci się za około 20 lat. Czy stać Chełm na to, by lekką ręką wydawać pieniądze? Dziwne, że nie było przetargu na wynajem lokalu. Co ciekawe, najemcą nieruchomości jest osoba, której wcześniej miasto wypowiedziało umowę najmu, bo podobno nie płaciła czynszu. Jestem pewien, że gdyby został ogłoszony przetarg, lokal zostałby wynajęty za znacznie większe pieniądze. Zastanawiające jest, dlaczego należące do miasta lokale usługowe w centrum Chełma są wynajmowane za grosze. Podobnych przykładów jest bardzo wiele – zaznacza nasz czytelnik.

Biuro Prasowe Prezydenta Chełma informuje, że lokale należące do miasta są wynajmowane na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieokreślony w drodze przetargu. – Prezydent w formie zarządzeń określa sposób i tryb przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych, skład komisji przetargowych oraz minimalne stawki czynszu najmu za 1 m kw. powierzchni użytkowej, na podstawie analizy rynku obejmującej w szczególności wyniki przeprowadzonych przetargów, atrakcyjność usytuowania lokalu oraz rodzaj wynajmowanych pomieszczeń – wyjaśniają urzędnicy.

W lipcu 2009 r., zatem za rządów Agaty Fisz, zarządzeniem zostały ustalone minimalne stawki czynszu najmu za 1 m kw. lokali użytkowych. W przypadku nieruchomości handlowo-usługowych jest to cena 8 zł za 1 m kw. Do tego należy doliczyć podatek VAT, opłaty za media i wywóz śmieci. – Stawki czynszu są też zróżnicowane, ponieważ wyłania się je w drodze przetargów nieograniczonych. Podlegają również waloryzacji – tłumaczy Biuro Prasowe.

Zgodę na oddanie w najem lokalu przy ul. Podwalnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prezydent wydał 21 lutego 2012 r. – 9 marca, a następnie 28 marca 2012 r. ogłoszono przetargi, ale nie doszły one do skutku, ponieważ żadna osoba w przewidzianym w ogłoszeniu terminie nie wpłaciła wymaganego wadium, a tym samym nie przystąpiła do przetargu – podkreślają urzędnicy z Biura Prasowego. – W przypadku niepowodzeń w przetargach lokal może być wynajęty w trybie bezprzetargowym osobom składającym ofertę zawarcia umowy najmu. Rokowania przeprowadza powołana komisja według zasad określonych w uchwale.

7 listopada 2013 r. miasto podpisało umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w branży usługowo-handlowej artykułami przemysłowymi. W międzyczasie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie nałożył na samorząd obowiązek remontu lokalu przy ul. Podwalnej w związku z pogarszającym się stanem budynku i realnym zagrożeniem budowlanym.

– Miasto realizuje to postanowienie. Remont obejmuje wykonanie schodów zewnętrznych do lokalu usługowego wraz z przebudową wejścia w budynku. Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych w Chełmie – dodają urzędnicy z Biura Prasowego. (s)