Egzaminy i rekrutacja w czasie epidemii

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie

Zdalna nauka, zmiana terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, rekrutacja w nowych, nadzwyczajnych warunkach. Tak ze względu na zagrożenie epidemią wygląda końcówka roku szkolnego. W chełmskich szkołach mówią, że w tych trudnych warunkach sobie radzą. Nie mają wyjścia.

Przez chaos spowodowany epidemią największy stres przeżywają maturzyści i ósmoklasiści, a także ich rodzice i nauczyciele, niespokojni o wyniki swoich podopiecznych w tak trudnych okolicznościach. Przez wiele tygodni nikt nie wiedział, kiedy egzaminy się odbędą. Jakiś czas temu podano terminy. Matury i egzaminy ósmoklasistów przełożono na czerwiec. Niepokój przed tymi ważnymi sprawdzianami, rzutującymi na przyszłość młodych chełmian, jest duży. Uczniowie klas maturalnych w chełmskich szkołach średnich zakończyli już swoje zajęcia. Uroczystej akademii z tej okazji nie mieli.

Zbigniew Niderla, dyrektor II LO w Chełmie, tak napisał na stronie internetowej szkoły do trzecioklasistów: „Kochani! Z pewnością nie tak wszyscy wyobrażaliśmy sobie zakończenie roku szkolnego 2019/2020 i koniec Waszej edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie. Chcieliśmy Was pożegnać tak, jak zawsze miało to miejsce w naszej szkole – uroczyście i godnie. Na razie nie wiemy, kiedy będzie możliwe zorganizowanie uroczystości Pożegnania Maturzystów. Jest nam przykro, że teraz nie możemy świętować z Wami tego ważnego dnia. Obiecujemy, że jeżeli będzie to tylko możliwe, zaprosimy Was do szkoły raz jeszcze, żeby podziękować za 3-letnią obecność w szkole i za wszystko, co dla szkoły zrobiliście…”. Wychowawcy klas mają informować uczniów o harmonogramie odbioru świadectw. Dyrektor Niderla przyznaje, że sytuacja jest trudna i ciągle należy śledzić wytyczne odnośnie organizacji matur, a wkrótce rozpocznie się także rekrutacja do klas pierwszych (zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty od 11 maja do 23 czerwca jest czas na złożenie wniosków o przyjęcie do szkół średnich).

– Na początku epidemii widać było wielkie zaangażowanie maturzystów, ich dużą aktywność na platformie, na której łączyli się z nauczycielami – mówi dyrektor Niderla. – Gdy przedłużała się niepewność związana z brakiem informacji o terminie matury, sytuacja stawała się dla maturzystów coraz bardziej niekomfortowa. Dla nas też. Teraz znamy już terminy i komfort na pewno jest większy. Ale sytuacja wciąż się zmienia. Na bieżąco śledzimy, jakie rozporządzenia są wydawane. Wkrótce rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych. Nie mogliśmy w tej sytuacji prowadzić takiej promocji szkoły, jak byśmy chcieli. Ale zainteresowanie naborem do naszego liceum już obserwujemy. Kandydaci dzwonią i pytają o terminy rekrutacji, o profile klas. Jednocześnie cały czas trwa zdalna nauka.

W II LO w Chełmie, tak jak w poprzednich latach, nabór prowadzony jest do klas o profilach: politechnicznym, menadżerskim, humanistyczno-lingwistycznym, prawniczym i medycznym.

Profile klas pierwszych planowanych w roku szkolnym 2020/2021 nie zmieniły się też w porównaniu z rokiem poprzednim w I LO w Chełmie. Ma być to również pięć klas: biologiczno-chemiczna, prawnicza, dziennikarska, ekonomiczna, politechniczna. Abiturienci I LO w Chełmie, tak jak pozostali, również nie mieli uroczystego zakończenia roku szkolnego. Będą im wydawane świadectwa ukończenia szkoły, „Karty Czarniecczyka”, nagrody za wyniki w nauce i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły czy środowiska lokalnego. Wszyscy trzecioklasiści I LO, a było ich 217, zostali sklasyfikowani i mogą przystąpić do matury. Średnia ich ocen w klasyfikacji końcowej wyniosła 4,41.

– Czekamy na szczegółowe wytyczne odnośnie organizacji egzaminów maturalnych i zachęcamy kandydatów do klas pierwszych do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną – mówi Teresa Mościcka, dyrektor I LO w Chełmie. – Tymczasem nauka trwa zdalnie, sprawdzamy obecność, realizujemy podstawę programową. Rodzice nie zgłaszają uwag.

O ile w mieście uczniowie raczej nie mają problemów z dostępem do internetu, to na wsi jest z tym różnie. Na ten problem zwraca uwagę Wojciech Dyczko, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie. W przypadku absolwentów szkoły w Okszowie, ważne jest to, że będą oni mieli fach w ręku. To szczególnie ważne zwłaszcza obecnie, gdy sytuacja na rynku pracy ze względu na epidemię, jest coraz trudniejsza.

W ZSCKR w Okszowie też przygotowują się do rozpoczęcia rekrutacji do klas pierwszych na rok 2020/2021. W 5-letnim technikum planowane jest utworzenie jednej klasy o profilu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a także po połowie oddziałów na kierunkach: technik weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Jeśli chodzi o branżową szkołę I stopnia ZSCKR w Okszowie planuje utworzenie jednego oddziału na kierunku mechanik – operator pojazdów rolniczych, a także po połowie oddziału na kierunkach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, a także – kucharz. Z kolei w branżowej szkole II stopnia w systemie zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele) planowane jest kształcenie na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki skierowane do absolwentów ostatnich 5 lat szkoły zawodowej w zawodzie mechanik i operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Do przeprowadzenia rekrutacji przygotowują się też w Zespole Szkół w Siedliszczu. Planowana jest jedna klasa liceum o profilu ogólnym (rozszerzone przedmioty: język angielski, geografia, biologia) oraz jedna klasa technikum w zawodzie: technik informatyk lub technik programista. Wiesław Prażnowski, dyrektor placówki, informuje, że świadectwa ukończenia szkoły uczniom ostatnich klas mają być wręczone 5 czerwca, przed maturami. Taki jest plan.

– Wykupiliśmy platformę i za jej pośrednictwem prowadzimy naukę zdalnie – mówi dyrektor Prażnowski. – Co tydzień nauczyciele informują nas o postępach uczniów w realizacji podstawy programowej. Prowadzimy w międzyczasie prace remontowe w szkole, malujemy sale, urządzamy pracownię, aby uczniowie po powrocie czuli się bardziej komfortowo.

Marta Mazurek, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, przyznaje, że promocja szkoły w związku z epidemią była utrudniona. Niemożliwy był bezpośredni kontakt z kandydatami do szkół. Ale przygotowania do przeprowadzenia naboru trwają pełną parą. „Gastronomy” planują utworzenie dwóch klas pierwszych w zawodach technik hotelarstwa, a także technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

W planach jest też jedna klasa łączona w branżowej szkole I stopnia w zawodach kucharz oraz cukiernik. W ZSGiH chcą też uruchomić kształcenie w branżowej szkole II stopnia w zawodach kucharz oraz cukiernik (rekrutacja dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia oraz dla tych, którzy ukończyli szkołę zawodową w ciągu ostatnich pięciu lat).

Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie oferuje kandydatom sprawdzone kierunki kształcenia z poprzednich lat, ale są też pewne nowości. W roku szkolnym 2020/2021 w „Budowlance” planowane są klasy w zawodach: technik budownictwa, zabudowy i robót wykończeniowych, technik architektury krajobrazu, technik geodezji, a także technik inżynierii sanitarnej.

Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie ma też propozycje dla kandydatów do szkoły branżowej I stopnia: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacji sanitarnych, a także nowość – na którą jest olbrzymie zapotrzebowanie na rynku pracy – stolarz. W przypadku planowanej szkoły branżowej II stopnia – dla absolwentów – planowany kierunek to technik robót wykończeniowych w budownictwie.

– Nauczyciele wypracowali sobie system komunikacji z uczniami – mówi Dorota Michalska, dyrektor ZSBiG w Chełmie, odnosząc się do nauczania zdalnego w placówce. – Pracują za pomocą platformy internetowej, poprzez komunikatory. Uczniowie mogą też liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

W chełmskich szkołach podstawowych też sobie radzą. W tym przypadku uczniowie są młodsi i zwłaszcza dzieciom z klas 1-3 przy nauczaniu zdalnym konieczna jest pomoc rodziców. Zdarzało się, że nie wszyscy mieli w domu tablety czy laptopy potrzebne do nauki zdalnej.

Magdalena Nowakowska, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, mówi, że w takich sytuacjach placówka zaopatrzyła swoich uczniów w niezbędny sprzęt. Wicedyrektor „Jedynki” informuje, że uczniowie i nauczyciele korzystają z internetowej platformy, która umożliwia prowadzenie lekcji online, przesyłanie prac domowych, wymianę spostrzeżeń między rodzicami uczniów a pedagogami. W tym jednym, wirtualnym miejscu uczniowie i ich rodzice łączą się z nauczycielami od wielu tygodni.

– Nauczyciele wciąż przechodzą szkolenia, ale system działa sprawnie – mówi wicedyrektor Nowakowska. – W ten sposób – zdalnie – nasi ósmoklasiści przygotowują się też do swoich egzaminów. Mają dodatkowe zajęcia online z przedmiotów egzaminacyjnych. Na egzaminie próbnym wypadli dobrze.

Czekamy na szczegółowe wytyczne odnośnie organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasistów, planowanego w czerwcu. Chodzi między innymi o kwestie dotyczące usadzania uczniów w określonych odstępach. Mamy do dyspozycji sale gimnastyczne, szerokie korytarze. Sytuacja jest nadzwyczajna, ale radzimy sobie. Bez problemów przebiegła też rekrutacja do klas pierwszych. Planujemy dwie klasy pierwsze. (t)