Gdzie są oświadczenia wójtów?

Do końca kwietnia wójtowie i radni mieli czas na złożenie oświadczeń majątkowych za poprzedni rok. Są one jawne i mają być niezwłocznie publikowane na stronach internetowych urzędów. Jednak do tej pory (28 lipca) nie ma oświadczeń m.in. wójtów gmin: Hanna, Urszulin i Wyryki.

W przepisach ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca rezerwuje termin: niezwłocznie/bez zbędnej zwłoki, dla informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to także zamieszczania oświadczeń majątkowych. O ile są takie samorządy, które potrzebują kilku dni na ich opublikowanie, ta są i takie (niestety większość), które do tego potrzebują wielu miesięcy. Jakby chcieli coś ukryć.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Z kolei Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nakłada na wójta obowiązek publikacji oświadczeń majątkowych w BIP. Nie określa jednak terminu, w jakim należy to zrobić, ani nie przewiduje kar za niewykonanie tego obowiązku. I tę właśnie lukę wykorzystują ci, którzy nie chcą się „pochwalić” swoim majątkiem przed wyborcami. W praktyce bowiem wiele jednostek zwleka z publikacją oświadczeń i dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że oświadczenia majątkowe publikowane są po upływie wielu miesięcy od terminu ich złożenia.

Tak jest w powiecie włodawskim z oświadczeniami majątkowymi wójtów gmin Hanna, Urszulin i Wyryki. Próżno szukać najnowszego oświadczenia wójt Grażyny Kowalik czy Mirosława Torbicza lub Tomasz Antoniuka. A od ich złożenia minęło już prawie sto dni! Niemal zawsze pytając o opóźnienie, słyszymy, że były jakieś problemy techniczne, a informatycy mają ważniejsze sprawy. Nam się jednak wydaje, że nie trzeba być informatykiem, by taką prostą czynność wykonać. A poza tym są samorządy, gdzie oświadczenia majątkowe są publikowane już kilka dni po ich złożeniu. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here