Ginące zawody

Zespół Piersi był gwiazdą jubileuszowej, dwudziestej edycji Jarmarku Pawłowskiego „Ginące zawody”. Impreza, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu chełmskiego, przyciągnęła do Pawłowa tłumy.

Jarmark Pawłowski to impreza organizowana corocznie w pierwszą niedzielę sierpnia, na wzór staropolskich jarmarków, promujących sztukę i rzemiosło ludowe z Lubelszczyzny. Pawłów od dawna znany jest m.in. z garncarstwa. Przed II wojną światową działał tu prężny i znany ośrodek rzemieślniczy (w latach 1935-36 na nieco ponad 300 gospodarstw około 200 stanowili rzemieślnicy). W połowie lat 30. XX wieku powstała spółdzielnia garncarska „Wyzwolenie”.

Na Jarmarku Pawłowskim, obok wspomnianego garncarstwa, prezentowane są: bednarstwo, wikliniarstwo, słomkarstwo, haft, a także tradycyjne potrawy. W jubileuszowe, dwudzieste wydanie imprezy, na scenie pojawiło się mnóstwo kapel ludowych i zespołów folklorystycznych, na czele z Klekociakami, Swojską Nutą, Radością czy Uroczyskiem. Wieczorem widownia bawiła się na koncercie zespołu Piersi. (kg, fot. ps)