Gmina dopłaci do wymiany pieców

Brak funduszu sołeckiego, udzielenie dotacji mieszkańcom na zakup i montaż nowoczesnych pieców oraz rozpatrzenie petycji, której celem jest wykreślenie z uchwały sejmiku zapisu o zakazie używania kominków i kotłów na drewno, były najbardziej istotnymi dla mieszkańców gminy Hańsk punktami piątkowej (18 marca) sesji rady gminy.

Posiedzenie rozpoczął wójt Marek Kopieniak, który poinformował, czym podległy mu urząd zajmował się w ostatnich dniach. Następnie podjęto pakiet jedenastu uchwał. Ustalono miejsca do handlu dla rolników i ich rodzin w piątki i soboty. Przyjęto regulamin regulujący zasady udzielania dotacji mieszkańcom, którzy zechcą wymienić stare źródła ciepła na nowoczesne piece. Gmina z własnego budżetu dofinansuje zakup piętnastu takich urządzeń.

Bardzo ważna w obecnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej była kolejna uchwała. Dotyczyła rozpatrzenia petycji, której celem jest wykreślenie zapisu z uchwały sejmiku wojewódzkiego, który zakazuje używania kominków oraz pieców na drewno. – Radni jednogłośnie głosowali za i trudno im się dziwić, bo czasy mamy bardzo trudne – mówi wójt. – W normalnej sytuacji takich uchwał byśmy nie podejmowali, ale galopujące ceny gazu i węgla oraz niepewna sytuacja geopolityczna niejako przymuszają nas do zabezpieczenia mieszkańców, czego efektem jest właśnie to głosowanie – dodaje Kopieniak.

W dalszej kolejności samorządowcy przyjęli program opieki nad zwierzętami, zdecydowali o niewyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, uchwalili zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, udzielili pomocy finansowej dla powiatu włodawskiego na remont drogi w Wojciechowie, a także przyjęli program osłonowy dla seniorów. Na koniec sesji wysłuchali sprawozdań: z działalności GOPS-u, komisji antyalkoholowej, o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz z działalności rady gminy.

Po sesji większość zebranych pojechała na pogrzeb Haliny Radeckiej, kierowniczki i reżyserki Zespołu Obrzędowego w Hańsku. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here