Gmina Urszulin z dotacją na przebudowę dwóch ulic

Konieczność zorganizowania nadzwyczajnej sesji w Urszulinie wynikła z faktu, że gmina otrzymała dotację na przebudowę dwóch ulic. Radni musieli szybko zatwierdzić przesunięcia w budżecie, by zapewnić środki na wkład własny do tej inwestycji.

Wtorkowe (20 lipca) nadzwyczajne posiedzenie rady gminy w Urszulinie trwało zaledwie 20 minut. Samorządowcy bez żadnych dyskusji klepali uchwały przygotowane przez wójta Tomasza Antoniuka. Pierwsza dotyczyła określenia jednostkowej ceny paliwa, a była niezbędna do organizacji dowozu dzieci do szkół. Kolejna dotyczyła pomocy socjalnej dla uczniów, trzecia zaś związana była z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

– To kluczowa dla nas inwestycja dotyczyć będzie budowy kanalizacji w Michałowie i osiedlu Kochanowskie oraz w Wytycznie, a także modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków – wyjaśniał wójt. – By ten plan był zrealizowany, potrzebujemy funduszy zewnętrznych i bardzo liczymy na Polski Ład – kontynuował Antoniuk.

W następnej kolejności radni zgodzili się na sprzedaż nieruchomości po byłej świetlicy w Woli Wereszczyńskiej oraz na przedłużenie dzierżawy terenu pod wieżą telekomunikacyjną. Na koniec przyjęto najważniejszą uchwałę, czyli zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej spowodowane przyznaniem dotacji na przebudowę ulic Modrzewiowej i Nowej w Urszulinie. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here