Gospodarka i kultura bez granic

Na zakończenie spotkania przyjęto protokół, który ze strony białoruskiej podpisała wiceprzewodnicząca Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Elena Bubienczik, a ze strony polskiej – wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk

O współpracy transgranicznej w gospodarce, kulturze oraz sprawach społecznych rozmawiali w Grodnie na Białorusi przedstawiciele województw Polski wschodniej z władzami obwodu grodzieńskiego i brzeskiego.

Województwo lubelskie podczas spotkania reprezentował wicemarszałek Dariusz Stefaniuk, który podkreślał zwłaszcza kwestie rozwoju turystyki.

– Znam sporo osób w Polsce, które bardzo chętnie przyjechałyby z rodziną na weekend do Grodna czy Brześcia. Niestety, zniechęca je do tego myśl o wielogodzinnym oczekiwaniu na granicy. Powinniśmy jak najszybciej otworzyć się na mały ruch graniczny. Jestem przekonany, że skorzystałaby na tym zarówno polska, jak i białoruska gospodarka – mówi Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Podczas rozmów wiele czasu poświęcono planowanemu na wrzesień w Lublinie Kongresowi Inicjatyw Europy Wschodniej, podczas którego przedstawiciele różnego rodzaju organizacji i instytucji oraz regionów i miast partnerskich będą omawiać wspólne doświadczenia z działań i projektów transgranicznych.

W ramach posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. współpracy transgranicznej omówiono także dalsze perspektywy współpracy w ramach związków transgranicznych: Euroregionu Bug, Euroregionu Niemen oraz Euroregionu Puszcza Białowieska.

Zainicjowano również projekt powołania grupy roboczej ds. rozwoju turystyki i utworzenia wspólnych produktów turystycznych na transgranicznych terenach obwodu brzeskiego, województwa lubelskiego i podlaskiego.