Grube tysiące na odszkodowania za dziury

Ponad 200 tys. zł tytułem odszkodowania wypłacono w ubiegłym roku kierowcom, którzy uszkodzili swoje auta na dziurach w drogach będących w zarządzie Urzędu Miasta Chełm. Największa jednorazowo wypłata to prawie 10 tys. zł.

Opłakany stan miejskich dróg to najczęstszy temat rozmów chełmskich kierowców. Trudno się dziwić, bo dziury, błoto, pozapadana i krzywa nawierzchnia to obraz wielu chełmskich ulic, zwłaszcza o tej porze roku. Dziur w ulicach jest tyle, że czasem nawet przestrzegając dozwolonej prędkości i jadąc niezwykle czujnie nie sposób uniknąć wjechania w wyrwę i uszkodzenia auta. W takich sytuacjach poszkodowani kierowcy mają prawo dochodzić odszkodowania.

Choć decyduje się na to mniejszość poszkodowanych, w ubiegłym roku do Urzędu Miasta wpłynęło aż 251 wniosków o wypłatę odszkodowania. Łącznie z tego tytułu wypłacono kierowcom 224 840,27 zł. Jak podkreśla ratusz, 213 464,85 zł to była kwota wypłacona przez firmę, w której ubezpieczone są miejskie ulice, a tylko 11 375,42 zł pochodziło bezpośrednio z kasy miasta ze względu na to, że wysokość odszkodowania nie przekraczała tzw. franszyzy integralnej – 500 zł. Najwyższa przyznana rekompensata wynosiła 9 995,35 zł. Ile miasto kosztowało wykupienie polisy, nie udało się nam ustalić. (w)

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

1. Do kogo się zgłosić?

Do zarządcy drogi, na której doszło do uszkodzenia, czyli gminy, miasta, powiatu, zarządu dróg wojewódzkich bądź GDDKiA.

2. Co trzeba mieć ze sobą?

Do wniosku najlepiej dołączyć odpis policyjnej notatki, ale nie ma obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia. Przydałyby się zdjęcia i uszkodzenia w aucie oraz oświadczenia świadków, opis uszkodzeń diagnostycznych i faktura za wykonanie naprawy. Im lepiej udokumentowane okoliczności i rozmiar szkody tym większa szansa na odszkodowanie.

3. Kto pokrywa koszty naprawy?

Odszkodowania, które zostaną uznane za zasadne, pokrywane są z budżetów danych urzędów, chyba, że posiadają one polisę ubezpieczeniową (nie jest to obowiązkowe, ale np. Chełm ma ją wykupioną) – wtedy koszt pokrywa ubezpieczyciel zarządcy dróg.

4. Ile i kiedy?

Z założenia odszkodowanie powinno pokryć wartość poniesionej szkody. Ile może potrwać jego dochodzenie? Konkretnych terminów nie ma, ale takie sprawy powinny być przekazywane do realizacji zaraz po złożeniu dokumentów. Może być od kilku do kilkunastu tygodni.

News will be here